MC-ulykker bekymrer:: - Bevisstheten må opp | Din Fritid
NAF vil bidra til økt kunnskap om hva som forårsaker MC-ulykkene (Foto: NAF)
MC-ulykker bekymrer:

- Bevisstheten må opp

I fjor omkom 21 motorsyklister på norske veier. - Halvparten av landets bilister sier de har problemer med å bedømme avstanden til møtende motorsykler, sier Jan Harry Svendsen, leder for NAF MC.

Sammen med utforkjøringsulykker er ulykker i kryss de mest vanlige årsakene til dødsulykkene som involverer motorsyklister. Nå vil NAF øke kunnskapen om hva som forårsaker MC-ulykkene.

Vanskelig å bedømme avstand

I en undersøkelse utført av Norstat for NAF sier 49 prosent at de syntes det er vanskelig å bedømme avstanden til motorsyklister som kommer i møte. 

– Bevisstheten må økes, og disse tallene er et varsko, sier Svendsen. - Å unngå ulykker handler mye om å forstå hvorfor ulykkene skjer. Som MC-fører betyr det å planlegge kjøringen godt, slik at du rekker å stoppe eller svinge unna, mens for bilister går det vel så mye på å være årvåken, sier han. For i undersøkelsen er det kun 45 prosent som svarer at de aktivt ser etter motorsyklister i trafikken. Hele 40 prosent svarer nøytralt.

– Ikke ta for gitt at bilistene har sett deg, er rådet fra Svendsen til motorsyklistene som starter sesongen i disse dager. – Og selv om bilisten har sett deg, kan det hende at vedkommende kjører fordi man feilberegner avstanden, sier han.

Skal sette MC-sikkerhet på kartet

Den 16.mai starter NAFs sikkerhetsstafett for MC, som skal gå fra Oslo til Nordkapp og innom flere av de store byene, før stafetten avsluttes i Alta den 28.mai. Etter dystre ulykkestall i 2022 håper Svendsen i NAF på at konvoien vil bidra til økt oppmerksomhet om hva som skal til for å få ned ulykkestallene. Det blir arrangement i 11 byer om MC-sikkerhet, hvor flere aktører deltar.

– Vi vil bidra til økt kunnskap om hvorfor ulykker skjer og hva man kan gjøre for å redusere sjansen for et uhell, sier Svendsen. – Det gjelder å være oppmerksom på øvrig trafikk og ikke minst å kjøre med gode sikkerhetsmarginer. På den måten skaffer man seg rom til å reagere slik at man kan avverge en ulykke, avslutter han.red

Meld deg på vårt nyhetsbrev

Emneord: 

På forsiden