Ny undersøkelse:: Nordmenn mener fartsgrensene er høye nok | Din Fritid
Ny undersøkelse:

Nordmenn mener fartsgrensene er høye nok

Nordmenn er fornøyd med fartsgrensene slik de er. Det viser en undersøkelse fra Trygg Trafikk. Over 7 av 10 mener fartsgrensene i Norge er riktige eller burde vært lavere.

Hele 64 prosentmener fartsgrensen er bra som de er, mens 8 prosent synes de burde vært lavere på mange veier. 72 prosent ønsker altså ingen heving av fartsgrensene, mens 25 prosent mener fartsgrensene burde være høyere på mange veier. Det viser en landsrepresentativ undersøkelse gjennomført av Kantar på oppdrag fra Trygg Trafikk.

– Dette viser at de fleste mener det går fort nok på norske veier. Det er en klar sammenheng mellom fart og ulykker, og vi er glade for å se at flertallet åpenbart ser dette, sier Bård Morten Johansen, seniorrådgiver i Trygg Trafikk.

Færre ønsker høyere fartsgrenser enn i fjor

Sammenlignet med undersøkelsen gjennomført av Trygg Trafikk i fjor er det færre som ønsker høyere fartsgrenser i år enn det var i fjor. I fjor svarte 37 prosent de ønsket høyere fartsgrenser, mot bare 25 prosent i år.

– At flertallet av nordmenn er tilfreds med fartsgrensene bør være et tydelig signal også til myndighetene når økte fartsgrenser diskuteres. Folk flest er fornøyd, og det bør vi lytte til, fortsetter han.

Flest menn ønsker større fart

Menn er sterkt overrepresentert på ulykkesstatistikken, men er også mest ivrige til å ville øke fartsgrensene. 32 prosent av menn ønsker økte fartsgrenser på norske veier, mens det blant kvinnene kun er 18 prosent. Den aldersgruppen hvor flest ønsker seg høyere fart, er de mellom 45 og 59 – hele 32 prosent.

– Godt voksne menn har lenge vært overrepresentert på ulykkesstatistikken. Da er det litt betenkelig at såpass mange menn og såpass mange middeladrende ivrer for høyere fartsgrenser, avslutter Bård Morten Johansen.

Meld deg på vårt nyhetsbrev

På forsiden