Fricampingregler: Frihet med stor F | Din Fritid
Fricampingregler

Frihet med stor F

Hva er vel mer fantastisk enn å komme fram til en rolig plass med utsikt? Rundt deg har du en storslagen natur, og det er bare å parkere. Du har jo med alt du trenger for å ha det varmt, lyst og godt. Men først vil du sikkert nyte utsikten fra din komfortable campingstol under markisen, mens en bålpanne bidrar til godstemningen. Men stopp litt, kan du egentlig fricampe her, og hvor lenge da?

Det er viktig å sette seg inn i lover og regler før man skal fricampe. For riktignok har vi kanskje verdens beste regler og lover, men det betyr ikke at du ikke må ta hensyn og kjenne til reglene.

Lovene

Fricamping er ferdsel og opphold i naturen, og reguleres av friluftsloven. En viktig del av denne loven er allemannsretten. Miljødirektoratet sier dette om allemannsretten: «Allemannsretten er et gratis fellesgode som er en del av kulturarven vår. Den gir alle rett til å ferdes og oppholde seg i utmarka i Norge. Allemannsretten sikrer at man kan oppholde seg der man ønsker seg i naturen – uavhengig av hvem som eier grunnen. Den gir oss også rett til å høste fra naturen, for eksempel saltvannsfisk, bær, sopp og ville blomster.»

Fritt fram?

Betyr det at det er fritt fram? Nei, det er flere ting man må være klar over. Som for eksempel at noen sjeldne arter av bær, sopp og blomster er fredet mot plukking. Og at man i Nord-Norge har spesielle regler for multeplukking.

Miljødirektoratet understreker også at Friluftsloven gir rett til parkering av bobil eller campingvogn på eller langs privat vei. Men vær klar over at grunneier kan forby både kjøring og parkering på privat vei, eksempelvis ved å sette opp skilt “Privat veg. Motorferdsel forbudt”. På offentlig vei er det tillatt å parkere i utmark, så lenge det ikke skaper nevneverdig skade eller ulempe. Det kan også være skiltet om forbud mot parkering på offentlig vei.

150 meter

Husk at når du oppholder deg på noen andres eiendom skal du opptre hensynsfullt og varsomt, for ikke å volde skade eller ulempe for eier eller andre, eller så du påfører miljøet skade. Hold også en avstand på minst 150 meter fra bebodd hus eller hytte når du fricamper med campingvogn/bobil.

Dersom du skal ligge mer enn to døgn på samme sted, må grunneieren gi deg tillatelse. Er du derimot langt fra bebyggelse, eller på høyfjellet, er det ikke nødvendig. Klima- og miljødepartementet kan gjøre unntak fra 150-metersreglen i kystnære områder i forskrift.

Ikke i utmark

Miljødirektoratet minner om at motorferdsel i utmark i utgangspunktet er forbudt. Dette er regulert i lov om motorferdsel i utmark og vassdrag. Med mindre annet følger av loven eller tillatelse med hjemmel i loven, vil det ikke være tillatt å kjøre i utmark for å parkere bobil eller campingvogn. Det betyr at selv om det er mulig å kjøre ned til for eksempel et vann på en sti, så er ikke dette lovlig med mindre det er snakk om en vei. Og ja, i denne sammenheng regnes en campingvogn som en motorvogn, og må følge samme regler.

Unntakene

Kommuner kan nå vedta å forby camping (telt, vogn og bobil) uten å måtte innhente godkjenning fra Fylkesmannen. Det er gjort flere steder i landet, typisk ved populære turistattraksjoner. Eksempler er Lofoten, Stryn, Hoddevik og Ervik.

Allemannspliktene

Allemannsretten inneholder også plikter. De kan oppsummeres i regelen om at du alltid skal forlate et sted slik du selv ønsker å finne det. Pliktene er uavhengig av aktivitet. Man skal vise hensyn både ovenfor grunneier, bruker, naturen og andre friluftslivsutøvere.

En leirplass skal ikke forlates før stedet er ryddet og all søppel er tatt med.

Vær varsom ved bruk av ild. Husk forbudet mot å gjøre opp ild i tidsrommet 15. april til 15. september. Det er likevel tillatt å gjøre opp ild der det åpenbart ikke kan medføre brannfare, og på godkjente bålplasser. Husk at du uansett ikke skal tenne bål på bart fjell, fordi fjellet kan sprekke.

Balansegang

Dette er de ti tingene som skaper størst konflikt, ifølge Miljødirektoratet:

Søppel i naturen, hundeskitt, sykling i høy fart, sykling i skiløyper, hunder i skiløyper, løse hunder, gåing i skiløyper, mange som går i bredden, slitasje fra sykling, skøyting i skispor. Heldigvis står ikke bobiler eller vogner som fricamper på listen, la oss sørge for at det fortsetter slik!

Meld deg på vårt nyhetsbrev

Emneord: 
Finnes i utgave: 

På forsiden