Forslag til endring av krav:: Alder for helseattest 80 år? | Din Fritid
Forslag til endring av krav:

Alder for helseattest 80 år?

Statens vegvesen og Helsedirektoratet foreslår nå å gjøre det enklere for eldre med førerkort og for myndighetene, samtidig som trafikksikkerheten ivaretas ved at aldersgrensen for helseattest heves til 80 år.

Det er Samferdselsdepartementet og Helse- og omsorgsdepartementet som har bedt om utredning av konsekvensene rundt det å heve aldersgrensen for helseattest. 

Nå er utredningen klar, og dette er noe av innholdet:

Eldre er friskere og har mer kjøreerfaring. I dag er det rundt 60 000 over 80 år med førerkort. I 2030 vil det tallet være rundt 250 000 (dersom levealder blir som forventet, og de fortsatt har gyldig førerkort).

– Selv om det er flere eldre som kjører bil, har antall drepte eller skadde eldre gått ned. Dagens 75-åringer har lang erfaring med å kjøre i moderne trafikk i forhold til de som er ti-tolv år eldre. Dette, sammen med at vi lever lenger og er friskere, gjør at vi foreslår å heve aldersgrense for krav om helseattest til 80 år. Etter fylte 80 år er det nemlig en markant øking i antall ulykker. Det sier Bodil Rønning Dreyer, direktør for Trafikant- og kjøretøyavdelingen i Statens vegvesen.

Hun legger til at utviklingen må følges nøye, slik at en kan endre krav dersom det blir flere ulykker eller folkehelsa blir enda bedre.

Omfattende vurdering

Arbeidsgrupper har gått gjennom aktuelle forskningsrapporter og -artikler i tillegg til litteraturstudier. I tillegg til å heve aldersgrensa, er det vurdert alternativ som egenerklæring, informasjon/bevisstgjøring av eldre bilførere og praktisk kjørevurdering.

– Det er ikke bare alderen i seg selv som svekker kjøreevnen, det er helseproblemer som gir økt risiko. Det bør derfor utvikles bedre system for å luke ut eldre som bør miste førerkortet, sier Dreyer.

I tillegg minner hun om at helsekravet gjelder for alle førerkortinnehavere uansett alder, selv om det bare er eldre eller de med svekket helse som må få utstedt egen helseattest. Forslaget vil i tillegg bidra til å lette presset på fastlegene.

Statens vegvesen og Helsedirektoratet har nå oversendt forslaget til Samferdselsdepartementet for vurdering.


– Vi lever lenger og er friskere, og det gjør at vi foreslår å heve aldersgrense for krav om helseattest til 80 år. Etter fylte 80 år er det nemlig en markant øking i antall ulykker, sier direktør Bodil Rønning Dreyer i Statens vegvesen. Foto: Knut Opeide, Statens vegvesen

 

Meld deg på vårt nyhetsbrev

Emneord: 

På forsiden