Innhenting av bompengeinfo i Oslo:: Hva slags utstyr er montert på en bomstasjon? | Din Fritid
Innhenting av bompengeinfo i Oslo:

Hva slags utstyr er montert på en bomstasjon?

Det henger mye utstyr i toppen av bompengestasjonene. Her kan du se hva Statens vegvesen har plassert av teknisk utstyr på bommene i Oslo, og hvilken funksjon de har for å innhente nødvendig informasjon fra forbipasserende biler.

Noen lurer på om det foretas fartskontroll i bomstasjonene. Det er ikke riktig. Men det mangler ikke på teknisk utstyr, på bommen høyt over veien sitter seks ulike innretninger:

1. Kamera som detekterer og tar bilde av eventuelle kjøretøy på fortau eller gang- og sykkelvei.

2. Antenner som leser bombrikken til de kjøretøyene som passerer under bomstasjonen.

3. Kameraer som detekterer kjøretøy, og tar bilde av bilskiltene foran og bak. Bildene slettes umiddelbart hvis bombrikken i bilen stemmer overens med kjøretøyets registreringsnummer. Dersom bombrikke og bilskilt ikke stemmer overens overføres bildet til bompengeselskapet som bruker registreringsnummeret til fakturering. Det samme gjelder for kjøretøy uten bombrikke.

4. Antenner som leser bombrikken til de kjøretøyene som passerer under. Der det er flere kjørefelt vil det være flere antenner, slik som på dette bildet.

5. Kamera som holder øye med selve bomstasjonen. Kameraet peker kun rett ned på det tekniske utstyret til bomstasjonen, og ikke mot nærliggende bygninger eller tilfeldige forbipasserende. Kameraene kan ikke zoome, dreies eller styres etter bevegelser.

6. Elektronikkskap som utveksler signaler mellom utstyret oppe i portalen og det tekniske skapet som er plassert på bakken i nærheten av bomstasjonen.

Personvern

Er du nysgjerrig på hvordan ditt personvern ivaretas, og hvilken informasjon som registreres på bompengeselskapet sin nettside? Mer informasjon om dette finner du her (ekstern lenke, åpnes i separat vindu): fjellinjen.no

Fare for stråling?

Utstyret i bomstasjonene gir minimal stråling. Utstyret i elektronikkskapene og kameraene tilsvarer det som brukes på kontorer og i private hjem, som PC-utstyr, brytere, nettverksutstyr og batterier.

Fakta om frekvenser

Utstyret på bomstasjonene ligger innenfor fribruksfrekvensene, som er generelle tillatelser til bruk av frekvenser Statens vegvesen har fått av NKOM (Nasjonal kommunikasjonsmyndighet – tidligere Post- og teletilsynet). Tidligere måtte Statens vegvesen søke om å bruke de frekvensene som benyttes i bomstasjonene, men disse ble fribruksfrekvenser for noen år siden. Frekvensene som benyttes har så liten effekt at de ikke påvirker annet utstyr i umiddelbar nærhet (maksimal tillatt utstrålt effekt er 2 watt).  

 

 

Meld deg på vårt nyhetsbrev

Emneord: 

På forsiden