Gladnyhet om du var bekymret:: Ingen generell avgiftsøkning på bobiler i Norge | Din Fritid
Gladnyhet om du var bekymret:

Ingen generell avgiftsøkning på bobiler i Norge

Det har vært en usikkerhet om overgangen fra avgiftsmodellen NEDC til WLTP vil medføre økte avgifter på norske bobiler. Nå har det kommet en avklaring fra finansministeren som slår fast at det ikke vil komme en generell avgiftsøkning på campingbiler i år. Dermed kan både kunder og bransjen puste lettet ut, selv om det vil kunne komme mindre endringer på de ulike modellene.

Avklaringen skjedde i form av et skriftlig spørsmål fra stortingsrepresentant Vetle Wang Solheim (H) til finansminister Jan Tore Sanner (H).

Dette svarer finansministeren på spørsmålet om ny målemetode vil gi økte avgifter for campingbiler:

Jan Tore Sanner: Overgangen fra gammel metode for måling av avgasser, NEDC, til ny metode, WLTP, er i første rekke en teknisk omlegging. For personbiler ble overgangen gjennomført i budsjettet for 2020, hvor det også ble varslet at overgangen til WLTP for varebiler og campingbiler vil bli gjennomført i budsjettet for 2021. Omleggingen for personbiler ble gjennomført innenfor en provenynøytral ramme. 

Overgangen til WLTP for varebiler og campingbiler er omtalt i Prop. 107 LS (2019-2020) Endringar i skatte-, avgifts- og tollovgivinga kap. 14, hvor det fremgår at omleggingen for varebiler vil gjennomføres etter mal av omleggingen for personbiler. Det vises også til at det er noen særlige utfordringer for campingbiler, og at det derfor kan være nødvendig med særlige tilpasninger for denne gruppen. Også for campingbiler er det snakk om en provenynøytral omlegging, og det er ikke lagt opp til noen generell avgiftsøkning for campingbiler til neste år. Det vil være forskjell på hvor mye målt utslipp endres for de enkelte bilmodeller. Ulik utslippsendring vil medføre at avgiftsnivået kan endres, enten opp eller ned, for de enkelte bilmodeller, selv om omleggingen samlet gjennomføres provenynøytralt.

Her kan du lese hele spørsmålet og svaret fra Sanner, på Stortingets nettside.

Meld deg på vårt nyhetsbrev

Emneord: 

På forsiden