NAF: Elbil: Elbil-skepsis i distriktene | Din Fritid
Forskjellene mellom by og land allerede er store. Elbil som andel av bilparken er på over 20 prosent i de mest sentrale kommunene i landet, men under fem prosent i distriktene. Det er ingenting som tyder på at denne forskjellen vil bli noe mindre i årene som kommer. (Foto: NAF)
NAF: Elbil

Elbil-skepsis i distriktene

Nullutslipp er målet, men så langt er det så mange som fire av ti som sier nei til elbil. Momsfritak og et godt utbygget ladenett er de to store utfordringene myndighetene står ovenfor her for så få trenden til å snu, mener Nils Sødal, kommunikasjonsrådgiver hos NAF.  

Fire av ti personer bosatt i distriktene sier nei til elbil. Det er dobbelt så stor andel som i de mest sentralt plasserte kommunene. Det er fasit etter at NAF har spurt over 4000 personer i hele Norge om de vil ha elbil neste gang de kjøper bil. Undersøkelsen er utført av Kantar på vegne av NAF, som en del av Trafikantbarometeret som utgis senere i år.

Over halvparten av folk i sentrale strøk sier at deres neste bil blir elbil. Tilsvarende tall for distriktene er om lag det halve.

- Det er fortsatt stor motstand mot elbiler i distriktene. Det er en stor utfordring for regjeringen som vil at nybilsalget i 2025 skal være utelukkende nullutslippsbiler, sier Sødal.

- Vi vet at forskjellene mellom by og land allerede er store. Elbil som andel av bilparken er på over 20 prosent i de mest sentrale kommunene i landet, men under fem prosent i distriktene. Det er ingenting som tyder på at denne forskjellen vil bli noe mindre i årene som kommer, snarere tvert imot, sier han.

- Tallene våre peker mot at elbil-forskjellen mellom sentrale og usentrale strøk bare vil øke. Det er fortsatt folk i byene som er mest interessert i å skaffe seg elbil. Om få år vil det sannsynligvis være en enda større todeling mellom by og land, med de konfliktene og dilemmaene dette medfører på bompenger og avgiftsfritak, sier Sødal.

- Det viktigste myndighetene kan gjøre nå er to ting, sier Sødal. - For det første må de sørge for at det finnes et oppegående hurtigladenettverk langs norske veier, slik at alle er trygge på å få ladet langs veien, slik Stortinget har bestemt.

- Det andre er å ha is i magen på momsfritaket for elbiler. Å starte innføringen av elbilmoms i 2022 vil selvsagt bremse elbilsalget i distriktene. Skal politikerne nå sitt eget mål om elbilsalg er det alt for tidlig med moms på elbiler fra 2022, avslutter Nils Sødal.


Andel respondenter på spørsmålet «Jeg vil at min neste bil skal være en elbil», etter hvor sentral kommune de bor i (SSBs sentralitetsindeks 1-6 er benyttet). N = 4085. Spørsmålene er tatt opp januar 2021.

 

Meld deg på vårt nyhetsbrev

Emneord: 

På forsiden