Ingen effekt mener NAF:: Regjeringen reduserer drivstoffavgiftene | Din Fritid
Ingen effekt mener NAF:

Regjeringen reduserer drivstoffavgiftene

– Regjeringen tar på alvor utfordringene bedrifter, anleggsbransjen og vanlige folk opplever i hverdagen med raskt økende priser. Vi foreslår derfor redusert veibruksavgift slik at samlede avgifter på drivstoff reduseres. Samtidig foreslår vi redusert grunnavgift på mineralolje, som senker prisene på drivstoff i anleggsvirksomhet og landbruk, sier finansminister Trygve Slagsvold Vedum i en pressemelding. NAF er ikke imponert.

Veibruksavgiften er én av flere drivstoffavgifter, og blir nå fra nyttår redusert på mineralolje, biodiesel og bensin. Reduksjonen vil kun delvis bli motvirket av økt CO2-avgift, slik at samlede avgifter på drivstoff til veitrafikk reduseres, forteller regjeringen i sin pressemelding av i dag, 15. desember. Samtidig er det slik at forslagene, som nå er vedtatt av stortinget, antas samlet sett å ikke ha noen virkning på pumpeprisene på drivstoff til veitrafikk, forteller finansministeren. Det forventes i praksis kun å gi reduserte priser på anleggsdiesel.

NAF er ikke imponert

– Fire av fem øre i disse kuttene går til traktorer og anleggsmaskiner. Det som er igjen går til folk flest, men det spises opp av kravet om økt biodrivstoff. Biodrivstoff koster 30-40 kroner literen, altså tre ganger så mye som vanlig drivstoff. I sum utgjør regjeringens forslag absolutt ingen forskjell på pumpeprisen, sier Ingunn Handagard, pressesjef i NAF.

NAF er overrasket over at Vedum forsøker å selge inn dette som et priskutt, og reagerer på at regjeringen går ut og fremstiller det som at de reduserer drivstoffavgiftene.

– Det er ingenting i det regjeringen gjør som kutter prisene på drivstoff fra nyttår. De er langt fra å innfri egne løfter fra Hurdalsplattformen, som sier at vanlige folk skal få avgiftslettelser, sier hun.

Etter forliket med SV går de samlede avgiftene på fossil bensin opp med atten øre per liter. På diesel går avgiftene ned med 12 øre per liter, begge deler før moms. Innblandingskravet for biodrivstoff øker fra 15,5 til 17 prosent.

Meld deg på vårt nyhetsbrev

Emneord: 

På forsiden