2023-statistikk: Brukt er mest populært | Din Fritid
2023-statistikk

Brukt er mest populært

Tallene fra fjoråret er nå klare: Totalt 11 781 brukte bobiler fikk nye eiere i 2023. Mens hele 19 810 nøkler til brukte campingvogner skiftet hender i fjor. Nysalget har en fortsatt nedadgående kurve.

Alle tallene er basert på informasjon fra Opplysningsrådet for Veitrafikken AS, og er hentet fra motorvognregisteret. De viser at rekorden for brukte bobiler hadde sin topp under pandemien, i 2021 skiftet hele 13 413 bobiler eier.

Samme år (2012) ga en historisk rekord også for brukte vogner, med 21 230 eierskifter.

At interessen for brukte enheter er stor, og at interessen for ferieformen fortsatt er god, er det mange i bransjen som er glad for. For nysalget er en helt annen historie:

Nysalget svikter

Vi må 14 år tilbake i tid for å finne et tilsvarende lavt tall på salget av nye bobiler. I følge registreringsstatistikken ble det kun solgt 1618 enheter, noe som er en nedgang på 21 prosent sammenlignet med 2022.

I prosent er det tilsvarende nedgang på nyvogn-salget. Og en trist rekord er satt: 1709 nye solgte campingvogner er det historisk laveste antallet solgt siden vår statistikk ble opprettet for 23 år siden.

Totalt antall solgte nye enheter (bobil og vogn sammenlagt) på 3327 enheter i 2023 er dessverre også historisk rekord. Som man kan se av grafen var 2006 historisk toppår, med nesten 8000 nye solgte vogner og bobiler. Mens omsetningsrekorden for bransjen var 2018, hvor antall solgte nye bobiler var godt over 4166.


I grafen til venstre ser vi at omsetningen av brukte enheter er relativt stabil. Hvert år er det rundt 20 000 vogner og rundt 12 000 bobiler som skifter eier. Grafen til høyre viser salget av nye enheter fra år 2000 og frem til i dag. Her er det langt større variasjoner. I denne grafen er blå bobiler og oransj er vogner. Grå er sammenlagt.

Meld deg på vårt nyhetsbrev

Emneord: 
Finnes i utgave: 

På forsiden