Samles til årskonferanse:: Reiselivsbransjen forsiktig optimistisk | Din Fritid
Samles til årskonferanse:

Reiselivsbransjen forsiktig optimistisk

– Vi står fortsatt midt i en alvorlig krise, men nå er tiden inne for å se på hvordan vi skal komme oss videre og hvilke muligheter vi har i fremtiden. Og viktigere enn noen gang blir samarbeid med myndighetene for å ha gode tiltak som bidrar til gjenreising av næringen, sier NHOs reiselivsdirektør Kristin Krohn Devold.

Reiselivsdirektøren minner om at mange bedrifter ikke nødvendigvis vil reddes av en god sommer med mange ferierende nordmenn, og at reiselivsbedrifter som lever av kurs- og konferanser, uteliv eller utenlandske turister vil måtte vente lenge på en normalisering av markedene.

Optimisme før sommeren

NHO Reiselivs nyeste medlemsundersøkelse fra 13. mai med 450 respondenter bekrefter at korona vil prege reiselivet og særlig serveringsbransjen lenge, men undersøkelsen viser tegn til optimisme før sommeren. For første gang på lenge er det en nedgang i antall bedrifter som frykter konkurs: 

  • Konkursfrykten i reiselivet her i flere måneder ligget på 40 prosent, men nå har den sunket til 35 prosent. Det er imidlertid fortsatt høyt sammenlignet med næringslivet ellers (11 prosent).

  • 40 prosent av reiselivsbedriftene sliter med likviditet, som likevel er en bedring fra 45 prosent i april. Det er første gang dette tallet ikke stiger i år.

  • Flere reiselivsbedrifter holder åpent (1 av 4 har stengt – en nedgang fra 36 prosent i april)

  • 6 av 10 forventer høyere omsetning de neste tre månedene

Vil ta tid å komme tilbake til normalen

Selv om pilene peker i positiv retning, vil det ta tid for næringen å komme tilbake til normalen:

  • 1 av 10 anslår det vil ta 4-6 måneder

  • 2 av 10 tror det vil ta 7-12 måneder

  • Nær 6 av 10 tror det vil ta mer enn 12 måneder

Den 20. mai samles reiselivsnæringen i Stavanger. Blant annet for å diskutere veivalgene videre: Hvordan kan reiselivet bidra til det grønne skiftet, og skape gode vekstkommuner, både for de som bor der og de som besøker? – Norge har mange komparative fortrinn som gjør at vi stiller sterkt den dagen vi igjen kan konkurrere om internasjonale gjester, sier Kristin Krohn Devold.

Meld deg på vårt nyhetsbrev

Emneord: 

På forsiden