For bedre trafikkflyt:: Flere digitale vegtavler på E39 | Din Fritid
Her foreslår Statens vegvesen at de nye infotavlene på E39 i Rogaland skal stå.
For bedre trafikkflyt:

Flere digitale vegtavler på E39

Digitale vegtavler skal gi trafikantene bedre informasjon om vegstenginger på E39 fra Sandnes til Flekkefjord. Seks tavler skal settes opp innen utgangen av året.

To entreprenører har gitt tilbud på jobben. Trafikantene i Stavanger-området er vant til slike tavler. Nå kommer de også lenger sør i Rogaland, på den elleve mil lange strekningen fra Nord-Jæren og helt ned til litt over fylkesgrensen mot Agder.

– Nå skal vi kvalitetssikre og kontrollregne tilbudene, og tar sikte på å signere kontrakt med den nye entreprenøren så snart som mulig, sier prosjektleder Tor Oscar Walskaar i Statens vegvesen.

Hvor skal tavlene stå?

Statens vegvesen har foreslått seks plasseringer for tavlene. Sørgående er dette ved Osli (døgntrafikk/ÅDT på 18.792 kjøretøy), Søylandkiosken 7.500 og Helleland (8100), og nordgående ved Loga (5.500), Helleland (8100) og Vikeså (7500).

Monteringen skal starte tidlig i høst, og være ferdig til 1. desember. Produksjon og leveranse av skiltene kan ta noe tid, men selve monteringen går raskt.

– Den bør kunne gjøres på en ettermiddag/kveld per skilt. Skiltene plasseres strategisk forhold til omkjøringsveier og der det allerede er strømskap, slik at mengden gravearbeid minimeres. Grøfting og fundamentering tar uansett noe lengre tid, og må være ferdig før monteringen starter.

Skal sørge for god trafikkflyt

Statens vegvesen har gode erfaringer med trafikkavvikling i forbindelse med montering av slike skilt tidligere, så bilistene kan være trygge på at jobben utføres på en smidig måte.

E39 er hovedveien mellom Stavanger og Oslo. Trafikken dobles ofte i forbindelse med helger. De reisende kan derfor være trygge på at vi ikke vil legge dette arbeidet til tidspunkter som krasjer med helgeutfarten, forsikrer Walskaar. Det er mange og gode omkjøringsveier langs hele den aktuelle E39-strekningen. Alle omkjøringsveiene er gamle riksveger som også har god kapasitet for kjøretøy, som utgjør hele 25 prosent av trafikken på strekningen.

Flere E39-prosjekter i Rogaland

Statens vegvesen har flere nye prosjekter på E39 i Rogaland i år. Blant annet så skal det mellom Vikeså og Bue gjøres flere tiltak for å bedre trafikksikkerheten. På listen her står det flere arbeidsoppgaver: Det skal fjernes kratt og trær for å bedre sikten langsvegen. Rekkverk skal forsterkes og eventuelt skiftes, og kanskje blir det rekkverk på flere steder enn i dag. I tillegg skal vi fjerne elementer som kan gi bråstans ved utforkjøring (som store steiner, stubber, trær og dype bekkeløp).

Det er gjort en rekke TS-tiltak på E39 Rogaland de siste årene. Prosjektene startet ved Agder-grensa. I fjor høst var det strekningen Eide-Helleland det ble jobbet på.

Meld deg på vårt nyhetsbrev

Emneord: 

På forsiden