Ut på tur i sommer?: Lær deg kuvettreglene | Din Fritid
Ut på tur i sommer?

Lær deg kuvettreglene

Hva gjør du hvis du møter på kyr når du er ute på tur? – Følg kuvettreglene, så blir det hyggeligere for både deg og dyrene, oppfordrer Norsk Friluftsliv.

Sommeren er høytid for å ferdes i naturen, både for folk og fe. Som turgåer er det ikke alltid lett å vite hvordan man skal oppføre seg om man møter en flokk nysgjerrige kyr.

Paraplyorganisasjonen Norsk Friluftsliv har sammen med Bondelaget, TYR, Tine Norges Bonde- og Småbrukarlag og Geno laget regler for hvordan man bør opptre rundt husdyr. Nå som mange skal ut i ferie, håper de folk disse i bruk.

– Kuvettreglene er svært aktuelle i sommer, når mange skal feriere i eget land. Noen vil kanskje oppleve å møte på kyr for første gang, og kan bli utrygge. Da er det greit å vite litt om hva man bør foreta seg, sier Bente Lier, generalsekretær i Norsk Friluftsliv.

Vil forebygge konflikter

Hvert år går over 250 000 kalver, kviger og kyr på sommerbeite i utmarka i Norge. De siste årene har det vært noen tilfeller der folk har blitt skremt eller angrepet av kyr.

Slike konflikter oppstår oftest i situasjoner der kyr blir skremt og opplever at kalven deres er truet, forklarer Lier.

Friluftsfolket og husdyrnæringa håper at kuvettreglene vil gjøre det enklere for dyr og mennesker å kunne nyte naturen side om side.

– Det er mer enn plass nok til både turgåere og kuer i naturen. Det gjelder å vise hensyn, også til firbeinte, når man er på tur, slik at det ikke oppstår uønskede hendelser, sier generalsekretæren.

Dette er kuvettreglene

  1. Hold avstand til dyra og gå utenom flokken

  2. Ikke gå mellom dyra. Kyr kan bli pågående og skape uønskede situasjoner

  3. Ikke gå bort til kalven. Kua kan gå til angrep for å beskytte den

  4. Hunder bør ikke tas med til beitende dyr. Husk båndtvang 1. april til 20. august

  5. Kyr er nysgjerrige. Blir kuflokken pågående, legg ned det du har i hendene og trekk deg unna. Du kan hente igjen utstyret etter at kyrne har gått

  6. Hvis du åpner ei grind, lukk den igjen også! Åpne grinder gjør at dyrene kommer inn på områder de ikke skal være, og som kan være farlig for dem og andre

Meld deg på vårt nyhetsbrev

På forsiden