Norske perler: Femundsmarka: Mangfoldige Femundsmarka | Din Fritid
I Femundsmarka finnes det alle muligheter. Og har du med deg fiskestang, får du garantert fisk. Foto: Rune Samuelsen
Norske perler: Femundsmarka

Mangfoldige Femundsmarka

Norge er så vakkert at det nesten ikke er til å holde ut! Det er nærmest umulig å ha en oversikt over alle turmulighetene vi har tilgang til i hele vårt langstragte land. Som en hjelp på veien og til inspirasjon, sjekk ut Statskogs nasjonale perler og finn din egen favoritt.

Statskog er landets største forvalter av jakt og fiske, og legger til rette for friluftsliv på store områder i landet. Gjennom å beskrive konkrete opplevelser ønsker Statskog å synliggjøre verdier knyttet til friluftsliv og gjøre det enklere for folk å ta del i dem.

– Vi kan si at vi forvalter 59 millioner dekar og tilbyr fiske i 60 000 vann, men hvor skal man starte da? Tanken her er å vise fram herlighetene vi eier i fellesskap og gjøre det enkelt å komme i gang ved å by på konkrete forslag, sier fagsjef for jakt og fiske i Statskog, Jo Inge Breisjøberget.

Statskog er glad for å kunne løfte fram en lang rekke naturperler i en tid hvor mange virkelig skal bruke muligheten til å oppleve eget land.


Mot Reva. Foto: Geir Wagnild

Adkomst og parkering

– Dette med adkomst og parkering i forhold til ulike turområder kan til tider være utfordrende, og krever at de som er på tur viser hensyn til både fastboende, næringsdrivende og andre gjester. De aller fleste er heldigvis flinke, og forstår at dersom man bruker “sunt folkevett” og tar hensyn til andre, så blir sommeren trivelig for alle. Det er selvfølgelig viktig å ta med seg søppel. Spesielt landbruket kan til tider oppleve utfordringer der tilreisende parkerer i avlingsveger og lignende, sier Nils Aal, fagsjef for friluftsliv i Statskog.

– Mange har hørt tale om Allemannsretten, dvs. retten til fri ferdsel i utmark, men det er kanskje ikke alle som er like OBS på «Allemannspliktene», dvs. ansvaret vi alle har for å ferdes hensynsfullt overfor både naturen, fugle- og dyreliv, det vil også si husdyr på beite, og andre turfolk som oss selv, sier han.

– Med det sterke fokuset på Norgesferie i år, er det også en viss risiko for at det kan bli i overkant mye besøk enkelte steder, så et godt tips er å velge seg parkering med god kapasiet. 

Alternative overnattinger for en natt eller to

Det finnes også en rekke åpne buer og rimelige utleiehytter mange steder. Så dersom man ønsker å ta en lengre fottur, kan man finne gode alternativer for en natt eller to. 

– Noen av disse husværene er jo rene nasjonalskatter og en opplevelse i seg selv. Det er enkel luksus i den forstand at de byr på noe helt annet enn det man vanligvis får i en travel hverdag, sier Nils Aal.

Femundsmarka

Femundsmarka forbindes ofte med fiske, og det er ikke uten grunn. Her finner du de fleste arter av ferskvannsfisk, som tidvis er svært så bitevillige. Om du velger å ta med fiskestanga eller ikke, innbyr Femundsmarka til den komplette friluftsopplevelsen.


Svuku. Foto: Geir Wagnild

I historiske fotspor

Gjennom generasjoner har Femundsmarka tiltrukket seg fotturister, kanopadlere, jegere og fiskere. Allsidigheten appellerer til mange, fra den ensomme vandreren som søker skogens fred og ro til barnefamilien som ønsker å teste villmarkslivet.

I Femundsmarka i Røros vil du finne 17 Statskogbuer som står åpne, og som du er velkommen til å benytte når som helst. De fleste av disse ble i sin tid satt opp som losji og mannskapsbrakker i forbindelse med skogsdrift, fløting og setring. Buene forteller en viktig historie om fortidas bruk av skogtraktene ved Femunden. De er utstyrt med ovn og hver vinter blir det fraktet inn ved.


Foto: Thomas Rasmus Juell Skaug

Villmarkas flora og fauna

Jerven har fast bopel i Femundsmarka og bjørnen er nærmest en årviss gjest, mens ulv og gaupe er mer tilfeldig besøkende. En liten svensk-norsk moskusflokk har jevnlig tilhold i grensetraktene på norsk side, hovedsakelig i områdene fra Skebro og inn i Vigelfjellene. Spor etter beveren i form av hytter og bevergnag er vanlig langs vassdragene.


Foto: Geir Wagnild

Det karrige landskapet er leveområde for relativt få fuglearter, men i gode år kan det inntreffe bra bestand av storfugl og rype. Storlommen og fiskeørna, som begge har fisk på menyen, kan betraktes som karakterarter for området. Femundsmarka er også det sørligste området i Skandinavia med samisk tamreindrift. Den gamle furuskogen er voksested for den karakteristiske ulvelaven. Femundsmarka med tilgrensende svenske verneområder er det viktigste området for denne lavarten i Skandinavia. Laven er svært giftig, og ble som navnet tilsier brukt i åte lagt ut for ulv i tidligere tider.

ADKOMST OG TIPS

Når det gjelder store, omfangsrike turområder, vidder og naturparker vil det si at det også finnes  mange adkomstmuligheter. Sjekk kart og nettsteder for informasjon på det området du ønsker å besøke. Eksempler på hvor du finner mye informsjon og inspirasjon til turen din: statstkog.nout.no og dnt.no. Ønsker du å fiske eller jakte, får du kjøpt jakt- og fiskekort på inatur.no til alle områdene.

Du kan ta deg inn i marka langs DNTs løypenett fra flere kanter. Fra Rørossida kan du vandre innover langs merka turstier med start fra Feragen, Feragsdammen, Langen gjestegård, eller du kan ta rutebåten Fæmund 2 fra Synnervika inn til Røa. Derfra følger du merka sti inn til Røvollen og Roasten. Statskog har utleiehyttene Synnervika og Feragsdambua ved to av de mest aktuelle startpunktene. Du kan også leie hyttene Hestbetåsbua og Nordviksanden som ligger inne i marka.

Meld deg på vårt nyhetsbrev

På forsiden