Crit´Air: Miljøsoner på fransk anno 2017: Miljømerker i Frankrike | Din Fritid
Crit´Air: Miljøsoner på fransk anno 2017

Miljømerker i Frankrike

Fra 1. april 2017 vil norske reisende bli møtt med restriksjoner i forbindelse med miljøsoner (Crit’Air) i Frankrike. Allerede i fjor sommer ble miljøsoner innført i Paris og Grenoble for landets innbyggere, nå vil det også gjelde turister.

Cirka 25 nye soner vil etterhvert tilkomme. Felles for sonene er at de ligger i byer. Kjører du utenom trenger du ikke forholde deg til de nye reglene. 

 

Tidpunktet teller

Selve systemet kan minne mye om det vi kjenner fra Tyskland, men er mer komplisert og oppleves som mer uforutsigbart. Mens tyskerne har faste miljøkrav i sine rundt 60 miljøsoner hele året, kan kravene variere i nabolandet. Systemet blir innført til forskjellige tider i de kommunene det gjelder. Hvilke krav som stilles til kjøretøyet, fordeles i seks klasser med seks forskjellige merker. Videre vil kravet variere med forurensningen i øyeblikket, noe som kan variere fra dag til dag. Dette oppgis på eget skilt under skiltet med miljøsone. Normalt vil forbudet gjelde fra åtte om morgenen til åtte om kvelden, fra mandag til fredag. I tillegg kan de forskjellige kommunene håndtere kravene individuelt etter behov. 

 

Miljømerker

I miljøsonene må du uansett ha miljømerke når du kjører inn i området. Kravene er noe forskjellig for kjøretøyer under og over 3,5 tonn, det menes da personbiler og større nyttekjøretøy. Dette deler bobilene i to grupper. Foreløpig vil de fleste miljømerkene bli godtatt, etter hvert blir det strengere. Det grønne merket gjelder bare elbiler og biler drevet av hydrogen. Kategori 1 gjelder gassdrevne biler og hybrider samt noen biler med bensinmotor som tilfredsstiller euro 5 og 6. 

Først på kategori 2 kommer dieselbilene inn som må ha euro 5 eller 6 under 3,5 tonn, euro 6 over. I kategori 3 rekker det med andre ord med euro 4 for diesel. Euro 4 tilsier at bilen har partikkelfilter. Heretter blir det mer komplisert, sjekk selv for å plassere din bil. Biler med euro 1 får uansett ikke miljømerke.  

Forurensning

Årsaken til disse restriksjonene er som de fleste vet forurensning av nitrogenoksid (NOx) og svevestøv. Svevestøv er det ikke lett å få bukt med, men ved høy forurensning kan fartsgrensene bli redusert. 

Hva NOx angår har dette økt parallelt med at dieselmotoren får større kraft og mindre drivstofforbruk. NOx’en kan lett reduseres, men motoren blir slappere og tørstere. 

Andre metoder må til, og resultatet er mer kompliserte og dyrere motorer. Det hviskes i korridorene at dieselmotoren vil fases ut om noen år. For oss bobilister dukker det da opp nye spørsmål vi ikke skal eller kan svare på her. 

Uansett dreier dette seg om forurensning i byområder, der det kan være helsefarlig å bevege seg utendørs på de verste dagene med forurensing. 

 

Merket

For å få et slikt godkjent miljømerke kan du sende en bestilling til Frankrike med scannet kopi av vognkortet. Der står alle opplysninger for å avgjøre hvilken kategori bilen tilhører, etter alder og motortype. Merket blir så sent til adressen i vognkortet. Merkene bestilles på crit-air.fr (ekstern lenke, åpnes i separat vindu).

Blir du tatt uten miljømerke etter 1. april blir det en bot på 68 euro under 3,5 tonn, 135 euro over. 

Meld deg på vårt nyhetsbrev

Emneord: 
Finnes i utgave: 

På forsiden