: Hevder «lurebrua» er lureri | Din Fritid

Hevder «lurebrua» er lureri

NRK kunne for noen uker siden fortelle at Norsk Lastebileierforbund så seg lei av den trange jernbaneundergangen ved Setså. I tillegg kunne det se ut til at brua ble 10 centimeter lavere når det var lavvann…

Brua fikk dermed tilnavnet «lurebru» på grunn av alle uhellene, av Frank Lauritz Jensen, rådgiver i Norges Lastebileierforbund.

– Broen ble bygget rundt 1960. Da var den tilpasset transporten som gikk på veien på den tiden. Siden lastebilene er større og høyere i dag, sliter de med å komme seg gjennom undergangen på Setså, forklarer Jensen til NRK.

Undergangen har skiltet fri høyde 4,1 meter. Det som kompliserer det hele er at Jensen har fått tilbakemeldinger om at bakken i området hever og senker seg i tråd med tidevannet. Og Lastebileierforbundet fikk støtte fra vitenskapelig hold: Forskningsleder Svein Sundby ved Havforskningsinstituttet forklarer at det faktisk er mulig at trykket i grunnvannet under veibanen kan bli påvirket av tidevannet.

– Fordi tidevannet bringer høyvann og lavvann, kan faktisk veibanen til en viss grad heves og senkes, sier Sundby.

Avkreftes

Nå har Statens vegvesen gjort nye målinger som slår fast at vegen under jernbanebrua på E6 ved Setså i Saltdal i Nordland ikke beveger seg - slik Lastebileierforbundet hevder. 
Etter at NRK Nordland fortalte at høyden på undergangen på E6 ved Setså i Nordland beveger seg med flo og fjære, har saken spredt seg til nettaviser og fagblader over hele landet.

Nye målinger

– Påstanden om at undergangen beveger seg, er tilbakevist av Statens vegvesen flere ganger. Likevel valgte vi å foreta nye målinger 22. og 26. november. Disse slår fast at høyden er konstant, sier avdelingsdirektør Kjell Skjerve i Statens vegvesen i Nordland.
Det er tankevekkende at en havforsker som uttaler seg på generelt grunnlag om at trykket i grunnvannet kan påvirke vegbanen, blir tillagt større vekt enn ekspertene i Statens vegvesen.

Trenger ingen tidevannstabell

De nye undersøkelsene er gjennomført av landmålere fra Statens vegvesen på to tidspunkt rundt maks høyvann og to tidspunkt ved maks lavvann på fire punker i kjørebanen. Høydene ble målt med teleskopstang, i tillegg til at høyden på havnivået ble registrert med GPS. Målingene viser et avvik på maks 15 millimeter på ett av punktene, som anses som normal variasjon ut fra avlesningsnøyaktighet, avvik fra lodd og temperaturforskjeller.
– Det er altså ingen grunn til å bruke tidevannstabellen når man kjører på vegene i Nordland, sier Kjell Skjerve.
– Dette er et krevende punkt på E6, hvor det skjer en del uhell. Men som for andre trafikkuhell, kan man ikke skylde på at vegen beveger seg, sier Kjell Skjerve.

Sikkerhetsmargin

Han påpeker at skiltet makshøyde på stedet er 4,10 meter, og det innebærer at det ikke er tillatt å kjøre med høyere last. Det er dermed en betydelig sikkerhetsmargin til det laveste punktet på undergangen som er målt til 4,330 meter.

– Vi er enig med Lastebileierforbundet i at Setsåundergangen er en flaskehals som bør utbedres. Derfor er Statens vegvesen i gang med en helhetlig plan for hele strekningen mellom Rognan og Fauske for å se på løsninger og kostnader for å prioritere tiltak. I mellomtida må trafikantene forholde seg til den faktiske høyden. Den er heldigvis fast og forutsigbar.

Her kan du lese hele saken som NRK publiserte (ekstern link, åpnes i nytt vindu).

Meld deg på vårt nyhetsbrev

Emneord: 

På forsiden