Vinterlagre bobilen eller vogna?: ​​​​​​​Avregistrér og spar penger | Din Fritid
Vinterlagre bobilen eller vogna?

​​​​​​​Avregistrér og spar penger

Den nye praksisen med at forsikringsselskapet skal innkreve årsavgiften, nå kalt trafikkforsikringsavgiften, gir mulighet for å spare noen kroner ved å levere inn skiltene. Men det er noen ting det er greit å være klar over før du gjør dette:

OPPDATERING: Denne artikkelen er fra 2018, har det skjedd viktige endringer du kjenner til? Tips oss på red@dinfritid.no.

Det viser seg i Din Fritids undersøkelse at forsikringsselskapene har ulike rutiner ved avskilting, og blant annet sier flere selskaper automatisk opp alle forsikringer om skiltene leveres inn - og det ønsker man jo ikke.

Det er også ulik praksis rundt håndteringen av bonuspoeng. Her må du sjekke med ditt selskap dersom dette er viktig for deg. En gledelig nyhet er det at finansieringsselskapet Santander nylig har endret praksis fra å ikke godta midlertidig avskilting på kjøretøy med salgspant, til å likevel godta det - så lenge kaskoforsikring beholdes.

 

Slik gjør du det

Når bobilen er vel anbrakt i vinteropplag, tas skiltene av og leveres hos nærmeste biltilsyn eller politistasjon. Du får en kvittering - ta godt vare på den! Så bør du kontakte ditt forsikringsselskap for å kontrollere hvilken forsikring de beholder.

Videre bør man merke seg at skiltene etter et halvt år blir makulert. Hvor nøye dette er, kan ingen svare på, men ta ingen sjanser: Sørg for å hente ut skiltene før det er gått et halvt år. Uansett blir fratrekket i avgifter gjeldende fra dato du leverer skiltene til dato du henter dem ut. Er skiltene makulert koster det 140 kroner for nye skilt, ifølge Statens Vegvesen. Og husk å melde fra til forsikringsselskapet før du henter ut skiltene - de må reaktivere trafikkdelen av forsikringen slik at den er klar til du skal ut på veien igjen. Kjøretøyet må også være EU-godkjent, om fristen for dette skulle ha gått ut i løpet av vinterlagringen.

 

Lagringsforsikring?

Din Fritid var først i kontakt med Tryg forsikring. De melder automatisk ut alle dekninger som ikke er relevante, dvs ansvar, fører- og passasjerulykke samt trafikkforsikringsavgift til staten, som før ble kalt veiavgift. Men eksisterende kasko eller delkasko beholdes under vinteropplag.

– Årsaken til at vi velger å automatisk beholde kasko/delkasko er at et dyrt kjøretøy ellers vil stå helt uforsikret mot alle skader som måtte oppstå, for eksempel brann, fukt og naturskader, forteller kommunikasjonssjef Ole Irgens i Tryg til Din Fritid.

Tryg har per dags dato ingen forsikring som automatisk reduserer dekningen når bobilen står i opplag, nettopp fordi de anbefaler at kasko/delkasko beholdes.

– Mange er opptatt av og bekymret for fuktskader. Vi har forsikringer mot dette. Fuktskade dekkes normalt på forsikringsselskapenes toppdekninger, og for å ha en slik toppdekning må en ha kasko i bunn, noe som er viktig å tenke på før en endrer til delkasko. For Tryg sin del dekkes fukt på Bobil Ekstra. Husk at det kreves årlig fukttest, understreker Irgens.

 

Et eksempel

Jeg har en bobil med maks bonus og betaler 3884 kroner i året for ansvar og kasko. Sikkert ganske gjennomsnittlig. Sammen med årsavgiften på 2820 kroner blir summen 6804 kroner. Ved innlevering av skiltene i et halvt år, sparer jeg halve summen – i dette eksempeltilfellet 3402 kroner. Men dette anbefales ikke da du ikke har noen som helst forsikring på bobilen. Beholdes kaskoforsikringen, som i mitt tilfelle er på 2256 kroner, spares 2274 kroner over et halvt år. Tar innlevering og uthenting av skiltene til sammen to timer er timebetalingen bra - og husk at dette er skattefritt!

God nyhet

På vår nettside, dinfritid.no, kunne Din Fritid i oktober 2018 fortelle om en viktig begrensning: Finansieringsselskapet Santander godtok ikke at man leverte inn skiltene for midlertidig avregistrering på kjøretøy med salgspant i bobilen eller vogna.

Denne praksisen har vært basert på gamle regler knyttet opp mot at kaskoforsikring frafalt når kjøretøyet avregistreres. Dette har endret seg med de nye forsikringsmulighetene fra og med i år.

– Det betyr at også vi endrer våre regler, forteller Mette Kjærsund, som er National Brand Manager i Santander Consumer Bank.

– At kaskoforsikring nå kan stå uten skilt for en periode, gjør at vi endrer praksis - og så lenge vi har en bekreftelse fra forsikringsselskapet på at bobilen fortsatt er kaskoforsikret, godtar Santander midlertidig avskilting, forteller hun til Din Fritid.

Selskapet finansierer rundt 15 prosent av alle nye og brukte bobiler og campingvogner i Norge. Din Fritid vil følge opp denne saken på våre nettsider, og holde dere oppdatert på om også andre finansieringsselskap vil følge opp med ny praksis for å tillate midlertidig avskilting. Følg med på dinfritid.no.

 

Store forskjeller

Det viser seg at det er stor forskjell i praksis hos forsikringsselskapene. Hos noen fører avskilting automatisk til oppsigelse av hele forsikringen, mens andre kun fjerner trafikkdelen av forsikringen. Det siste er absolutt å foretrekke!

Vær også klar over at avskilting kan medføre at du ikke tjener opp noe bonus, men at dette ikke er tilfellet hos alle forsikringsselskaper - som det kommer frem av svarene under.

Konklusjonen er at det uansett er lurt å kontakte forsikringsselskapet før du leverer inn skiltene - det er mer enn kjedelig å oppdage at kjøretøyet ditt har vært uforsikret om uhellet skulle være ute.

 

Campingvogn?

Har du en vinterlagret campingvogn kan du selvsagt levere inn skiltene for en periode her også, men da må du selv kontakte forsikringsselskapet ditt for å eventuelt endre forsikringen fra for eksempel kasko til lagringsforsikring, om dette tilbys. Det er ingen ansvarsforsikring eller trafikkforsikring på campingvogn som du kan spare penger på.

Storebrand svarer ved produktsjef Bård Brandsrud:

 1. Forsikringen avsluttes automatisk fra avskiltingsdato når vi får meldingen fra Statens Vegvesen. Kunden blir da automatisk informert om dette på epost, og bes ta kontakt dersom de ønsker videre forsikring. Da fortrinnsvis lagringsforsikring med brann-/tyveridekning.
 2. Ja, vi tilbyr lagringsforsikring på gitte vilkår. Her dekkes brann og tyveri.
 3. Det er ingen bonusopptjening så lenge kjøretøyet ikke har ansvarsforsikring. Ved avskilting vil man da gå glipp av bonusopptjening i denne perioden.
 4. Kunden må kunne dokumentere at det ikke er skader på kjøretøyet som kunne vært omfattet av en kaskodekning. Det vil da bli en ny forsikringsavtale, og prisen kan endres.

Codan Forsikring svarer ved kommunikasjonssjef Georg Richvoldsen:

 1. Når vi får beskjed om at en campingbil er avskiltet, fjerner vi ansvar og fører/passasjerulykke i forsikringene, og lar bilen stå med en delkasko/kaskodekning. Videre tar vi kontakt med kunden for å sikrestille hva vedkommende ønsker videre.
 2. Ja, vi forsikrer avskiltede kjøretøy for kun brann/tyveri.
 3. Kunden opptjener ikke bonus i perioden campingbilen står med kun lagringsforsikring. Vi har ingen bonus på campingvogner.
 4. Ved gjenopptakelse krever vi en skriftlig bekreftelse fra kunden om at bilen er skadefri. Utenom dette er det ingen krav for gjenopptakelse.

If svarer ved informasjonssjef Sigmund Clementz:

 1. Når skiltene leveres, annullerer vi ansvarsdekningen og trafikkforsikringsavgiften automatisk, men beholder eventuelle andre dekninger.
 2. Om kunden skilter av, beholder vi dekninger som er over den rene ansvarsforsikringen. Dette betyr i praksis at kunden har mulighet til å beholde brann/tyveri/kasko uten å ha ansvar i bunnen. Dette fungere likt som en lagerforsikring.
 3. Beholder kunden skiltene på bilen i minst 6 måneder av forsikringsåret, opparbeider han eller hun bonus på vanlig måte.
 4. Om kunden velger å fjerne forsikringen, blir det regnet som nytegning når kunden kjøper «samme» forsikring på nytt når kjøretøyet skal på veien igjen. Det er begrensinger om en ønsker å kjøpe Super på bobil (maks 150 000 km og 8 år), men ellers ingen begrensninger.

DNB svarer ved kommunikasjonsrådgiver Vidar Korsberg Dalsbø

 1. Da vil forsikringen opphøre automatisk, og evt for mye innbetalt premie godskrives.
 2. For campingvogn videreføres samme avtale som før, men man står fritt til å nedjustere fra kasko til brann/tyveri for vinteren, for så å tegne kasko igjen når sesongen begynner. For bobil kan vi tilby vårt produkt «Uregistrert motorvogn» som en opplagsforsikring med brann/tyveridekning.
 3.  For bobil vil normalt sett en 3-4 mnd pause fra den normale forsikringen ikke påvirke bonusopptjeningen, mens for lengre perioder opp mot et halvt år, kan man miste et bonusopprykk, avhengig av når man har årsfornyelse. Campingvogn har ikke bonus.
 4.  Eier kontakter oss for å få kaskodekning igjen. Vi ber kun om at eier bekrefter at det ikke er noen kaskoskade ved tegning.

Gjensidige svarer ved kommunikasjonssjef Bjarne Rysstad:

 1. Vi kontakter kunden og melder fra om at forsikringen er annullert, og tilbyr annen forsikring.
 2. Ja, det har vi, og prisene vil variere. Brann og tyveri dekker ikke skader som for eksempel er knyttet til mus. Skal man gardere seg mot denne type skader, må man i tilfelle ha en kaskodekning, og da må det være skilter på. Så et spørsmål man bør stille seg er omman tar sjansen på å ta av skiltene. Dette gjelder bobil, siden det kun er den som har ansvar.
 3. Ja, det kan påvirke bonusopptjeningen. Vi har ikke bonusopptjening på campingvogn, det gjelder kun for bobil.
 4. Det blir som om man tegner en ny forsikring. Vi stiller spørsmål om det har vært skader i løpet av vinteren. Vi ønsker bekreftelse på at den fortsatt er uskadd.

Meld deg på vårt nyhetsbrev

Emneord: 
Finnes i utgave: 

På forsiden