Forslag fra samferdselsministeren:: Ønsker å øke fartsgrensene | Din Fritid
Forslag fra samferdselsministeren:

Ønsker å øke fartsgrensene

Samferdselsdepartementet og samferdselsminister Jon Georg Dale ønsker å heve fartsgrensen på seks veistrekninger. Det skjer samtidig som Statens vegvesen anbefaler å generelt senke hastigheten, noe også Sverige innfører på flere veier i disse dager.

– Riktige fartsgrenser er vesentlig for å kunne utnytte veiinfrastrukturen best mulig. Den respekten trafikantene har for skilta fartsgrenser avhenger også av at grensene virker fornuftige og logiske ut fra hvordan trafikantene selv oppfatter forholdene. Derfor vil vi nå øke fartsgrensene på flere strekninger rundt om i hele landet, sier samferdselsminister Jon Georg Dale i en pressemelding.

Forslaga til nye fartsgrenser sendes i dag på høring. Endringene vil kunne tre i kraft i september, og vil bli evaluert etter ett og tre års erfaring. Da skal trafikksikkerheten evalueres og gjøres en vurdering om fartgrensen har vært samfunnsnyttig.

– Vi ønsker å gjøre reisehverdagen så enkel, sikker og effektiv som mulig. For å få til dette har investeringer i nye veiprosjekter hatt høy prioritet de siste årene, og standarden på veiene er hevet for at transporten skal gå raskt, effektivt og sikkert. Da er det også naturlig å se på hvilke fartsgrenser som er riktig på de ulike veistrekningene, sier samferdselsminister Dale i pressemeldingen.

Endringene gjelder for følgende strekninger:

  • E18 Østfold, Marker kommune: En strekning på 0,6 km blir skilta opp fra 70 km/t til 90 km/t, mens en annen strekning på 1,5 km blir skilta opp fra 70 km/t til 80 km/t.
  • E136 Møre og Romsdal, Ålesund kommune: En strekning på 4,1 km blir skilta opp frå 70km/t til 80 km/t.
  • Rv80 Nordland, Bodø kommune: En strekning på 1 km blir skilta opp fra 70 km/t til 80 km/t.
  • E18 Vinterbro i Akershus til Østfold grense: Deler av strekningen blir skilta opp fra 70 km/t til 80 km/t.
  • E16 Kløfta – Kongsvinger: Strekninga Kløfta – Nybakk blir skilta opp fra 90 km/t til 100 km/t, mens strekningen Slomarka – Kongsvinger blir skilta opp fra 90 km/t til 100 km/t.
  • E6 i Gudbrandsdalen, Hundorptunellen og Teigkamptunellen: Det blir skilta opp fra 80 km/t til 90 km/t i tunnelene.

 

 

Meld deg på vårt nyhetsbrev

Emneord: 

På forsiden