Trafikksikkerhetstiltak: Svenske fartsgrenser senkes | Din Fritid
Trafikksikkerhetstiltak

Svenske fartsgrenser senkes

Sverige opplevde i fjor rekordhøye dødstall i trafikken med 324 omkomne. Hastighet er den faktoren som har størst betydning for hvor alvorlige følger en trafikkulykke får, og Trafikverket har derfor besluttet at fartsgrensen skal senkes fra 90 til 80 km/t på mer enn 4000 km av det svenske veinettet. 


Dette er de offisielle fartsgrensene i Sverige. Som regel er veistrekninger utenfor bebygd område skiltet til 90km/t.

Av de totalt 78 700 km asfaltvei som utgjør det svenske veinettet, vil fartsgrensene senkes på 1100 km allerede i år. 4250 km vei vil i løpet av de neste årene få lavere fartsgrenser, og det er først og fremst veier med mye trafikk og uten midtdeler som påvirkes. Trafikverket skriver i en pressemelding at hastigheten må tilpasses veiens standard, og at selv om de kontinuerlig arbeider med å utbedre veinettet kan de ikke fikse alt samtidig. Da er hastighetssenkning en rask og effektiv løsning, sier Einar Schuch, regional direktør i Trafikverket. Det understrekes at fartsgrensene vil settes opp på andre deler av veinettet etterhvert som veiene bygges om og sikkerheten økes. 

Nullvisjon

Trafikverket erkjenner at svenskene har en lang vei å gå for å nå Nullvisjonen, og viser med disse tiltakene at de tar samfunnsoppdraget på alvor. Hastighetsendringene, som skjer i sammenheng med utbedringer av vei og hyppigere fartskontroller, er et effektivt og viktig steg i retning av å nå delmålet for 2020 om 220 drepte. Sverige opplevde i 2018 det høyeste trafikkrelaterte dødstallet på ni år, med 324 drepte. Til sammenligning omkom 252 mennesker på svenske veier i 2017.  

Flere fotobokser

Tall fra Trafikverket viser at 50% av personbiler og 70% av tungtrafikk kjører for fort i Sverige. Hvordan skal man da sørge for at de overholder de nye, lavere fartsgrensene? Løsningen blir å sette opp flere fotobokser. I Sverige har man allerede over 1600 fotobokser, noe som er mer enn fire ganger så mange som i Norge – uten at det ser ut til å ha hindret den råkjørende halvparten av bilistene. 

Hva med oss?

Også her hjemme vurderer Statens Vegvesen å senke fartsgrensene. I en rapport bestilt av Vegvesenet har Transportøkonomisk institutt (TØI) beregnet effekten av ulike trafikksikkerhetstiltak. Sammenlignet med andre land med tilsvarende biltetthet og trafikkmengde har Norge god trafikksikkerhet og lave dødstall. Likevel: Norges gode trafikksikkerhet kan bli bedre. TØI anbefaler at fartsgrensen senkes fra 80 til 70 km/t på veier med høy skadekostnad. Sagt på en annen måte: Flere veier holder lavere standard enn hva dagens hastighet tilsier at er forsvarlig. 

Nordmenn i Sverige

Sverige er jo nordmenns mest populære reisemål, og har nok en særlig høy stjerne blant caravanfolket. Din Fritid kontaktet Trafikverket for å høre hvilke råd de har til nordmenn som skal ferdes på svenske veier:

– De generelle rådene er å ha oversikt over endringer i fartsgrensene, å holde god avstand fra biler foran og å kjøre i riktig hastighet. 

Trafikverket anbefaler også at man i forveien undersøker hvor det finnes rasteplasser langs veien. En fullstendig oversikt over rasteplasser finnes på trafikverket.se.

Einar Schuch i Trafikverket understreker at endringen vil påvirke reisetiden marginalt – og at de få minuttene ekstra er en lav pris å betale for økt trafikksikkerhet. 


Svenske trafikkmyndigheter har tro på at lavere fartsgrense og flere automatiske fartsmålere vil redusere ulykkestallene. Foto: Trafikverket.

 

Meld deg på vårt nyhetsbrev

Emneord: 

På forsiden