Ferdig på rekordtid:: Ny trafikksikker strekning på E6 | Din Fritid
Ny E6 rett forbi kryssområdet ved Brumunddal. Man kan se Mjøstårnet i bakgrunnen. Foto Nye Veier.
Ferdig på rekordtid:

Ny trafikksikker strekning på E6

Onsdag 1. juli, få dager før årets fellesferie, åpner det statlig eide driftsselskapet Nye Veier 18 nye km med sikker firefeltsvei mellom Hamar sør og Brumunddal. Delstrekningen som åpnes inngår i utbyggingen av 43 km med ny motorvei gjennom Innlandet.


Beredskapsleder Per Harry Stensli (t.v.) og brannsjef Torgeir Dybvig i Hedmark Brannvesen ser store fordeler med ny, trafikksikker E6.

Per Harry Stensli er avdelingsleder beredskap i Hedmarken brannvesen. Sammen med kollegene på Hamar brannstasjon er det blitt mange utrykninger til alvorlige ulykker på E6 langs Mjøsa gjennom årene.

– Ny E6 vil redde liv, ingen tvil om det, sier Stensli og kollegene på Hamar brannstasjon. Stensli trekker også frem at responstiden med ny E6 går betydelig ned.

– Når regulære ulykker, brann og andre hendelser inntreffer, så teller hvert sekund. Nå får vi betydelig tidsbesparelse i utrykningstid, sier beredskapsleder Stensli.

Bygget på rekordtid

8. oktober 2019 åpnet daværende samferdselsminister Jon Georg Dale de 12 første kilometerne med ny, trafikksikker firefelts motorvei av Nye Veiers E6-prosjekt i Innlandet. Strekningen Kolomoen – Kåterud ble ferdigstilt i imponerende tempo; strekningen fra Kolomoen til Kåterud rett sør for Hamar ble utbygd til motorvei i løpet av to år. 1. juli var det duket for enda en delåpning, da den 18 kilometer lange strekningen fra Kåterud til Brumunddal åpnet offisielt. Allerede to uker før åpning satte Nye Veier trafikk på strekningen.

– For oss i Nye Veier er det svært viktig å kunne gi brukerne og trafikantene ny vei så fort som mulig, og derfor setter vi alltid trafikk på ferdig vei når det passer entreprenørdriften optimalt. Vi venter ikke til en veiåpning med å skilte 110 km/t og sette på trafikken, sier utbyggingsdirektør Øyvind Moshagen.

Allerede i desember er 12 kilometer fra Brumunddal frem til Moelv ferdigstilt. Da er utbyggingen på til sammen 43 kilometer med ny, trafikksikker, firefelts motorvei med fartsgrense 110 km/t komplett.

– Det er aldri før i Norge vært finansiert og bygget et firefelts motorveiprosjekt så raskt som vi gjør på E6 Kolomoen-Moelv. Vi bygger 43 km motorvei med fartsgrense 110 km/t, 11 toplanskryss og hele 25 km med andre fylkesveier, gang- og sykkelveier, og ny firefelts riksvei 25 inn mot Hamar på 41 måneder. Nye Veier er stolt over å ha løst dette gigaprosjektet med en kontraktsverdi nær 10 milliarder kroner så raskt for samfunnet, sier utbyggingsdirektør Øyvind Moshagen.

Responstid som ambulansehelikopter

Lars Ånberg er regionleder for ambulansetjenesten Midt-Hedmark tilhørende Sykehuset Innlandet HF med base på Hamar.

– For ambulansetjenesten ser vi store positive synergier av ny hovedvei. I tillegg til at vi forventer betydelig reduksjon av alvorlige ulykker, så erfarer vi at veien gir betydelig reduksjon i utrykningstid. Vi når mye lenger på kortere tid. I tillegg gir en vei med av slik kvalitet en høyere komfort, slik at vi kan jobbe effektivt med pasient selv i høye hastigheter. Veien er også viktig i forhold vår egen sikkerhet når vi må kjøre fort. Med den nye veien er det realistisk med transport til akuttmottaket Ullevål på under 60 minutter. Da går det raskere med ambulanse langs veien enn om helikopteret må rekvireres fra Ullevål og opp hit, illustrerer Lars Ånberg.

Politioverbetjent Audun Fremstad styrer de uniformerte patruljene i Hamar, Stange og Løten kommune. Han har forhåpninger til at antall ulykker blir betydelig redusert. Spesielt antallet møteulykker.

– Jeg har vært på mange ulykker som er møteulykker. Det er alltid alvorlige ulykker med store personskader og verre enn det – ofte dødsulykker. Ny E6 gjør at politiet får kortere responstid. Dessuten er veien blitt mer oversiktlig, slik at vi ved utrykninger blir vi mer synlige. Dette vil vesentlig forbedre politiets arbeidshverdag, sier Audun Fremstad.

Meld deg på vårt nyhetsbrev

Emneord: 

På forsiden