Nasjonal turistveg Helgelandskysten: "Gå på vannet" | Din Fritid
Nasjonal turistveg Helgelandskysten

"Gå på vannet"

I dag, torsdag 9. juni, åpner Statens vegvesen en ny særegen installasjon. På Trælvikosen rasteplass på søndre Helgeland tar 55 stegasteiner besøkeren tørrskodd over sandstranden før høyvannet overtar.

Tidevannsprosjektet på nye Trælvikosen rasteplass er en presis og horisontal linje av rektangulære steiner som er lagt ut over sandbunnen mot en holme og utsikten mot Torghatten. Steinene er fullt synlige ved lavvann og helt borte ved høyvann.

Foruten stegasteinene består rasteplassen av en nylagt gruset parkeringsplass, bord og benker og en sti ned til stranden med stegasteinene.

Snøhettas intensjon med tidevannsinstallasjonen er å markere den langsomme og skiftende naturen:

– Når havet trekker seg tilbake kommer den vakre sandbunnen fram med sine små spor fra fjæremark og snegler sammen med runde steiner i alle slags formasjoner, forteller Thea Kvamme Hartmann på Snøhetta.

Noe annet blir det når tidevannet renner inn:

– Da skifter bildet og det samme gjør opplevelsen av landskapsrommet. Det går fort, samtidig som tiden føles å stå stille når vannet stiger millimeter for millimeter, forteller landskapsarkitekt Hartmann.

Å etablere en sti av 55 tunge steiner i stadig stigende og synkende vannmasser krever god planlegging med tidevannstabellen som rettesnor, forteller Idar Flostrand i entreprenørfirmaet OK Kristoffersen:

– Det varierte med vær og vind, men vi fikk til rundt fire timer effektiv jobbing om gangen før flovannet jaget oss på land igjen, sier han.

Eilif Trælnes, ordfører i Brønnøy ser på den nye rasteplassen med sine kvaliteter med glede:

– Nasjonale turistveger med sine prosjekter er viktige da de setter Sør-Helgelandsregionen på kartet både nasjonalt og internasjonalt. Dessuten er folk nysgjerrige på Trælvikosen; hvem har ikke lyst til å gå på vannet? spør Trælnes.

Formell åpning av nye Trælvikosen rasteplasss skjer i dag, torsdag 9. juni 2022, kl. 16.00


Foto Beate Elvebakk.

 

Meld deg på vårt nyhetsbrev

Emneord: 

På forsiden