Ankesaken om Nordkapp:: – Nok en seier for friluftslivet og allemannsretten | Din Fritid
OMSTRIDTE INNGANGSPENGER: Norsk Friluftsliv har i mange år kritisert Scandics innkreving av avgift fra besøkende til Nordkapp-platået.
Ankesaken om Nordkapp:

– Nok en seier for friluftslivet og allemannsretten

Nordkapp kommune vant nylig over hotellkjeden Scandic i ankesaken i den langvarige striden om parkeringsavgift på Nordkapp-platået.

– Dette er en prinsipielt viktig dom, og en seier for friluftslivet og allemannsretten. Ingen skal kunne tjene penger på folks tilgang til naturen vår, sier Knut J. Herland, styreleder i Norsk Friluftsliv, om dommen som falt på fredag. 

Ankesaken mellom Scandic Hotelsog Nordkapp kommune ble behandlet i Hålogaland lagmannsrett.Staten, ved regjeringsadvokaten, inngikk som partshjelp for kommunen. 

Lagmannsretten stadfester tingrettens dom, som sier at hotellkjeden ikke har lov til å innkreve parkeringsavgift fra besøkende til friluftsområdet på Nordkapp-platået, uten løyve fra kommunen. I tillegg stadfester dommen at hele Nordkapp-platået, inkludert området ved globusen er utmark, i tråd med friluftsloven.  

Langvarig konflikt om besøksavgift

Norsk Friluftsliv har arbeidet med Nordkapp-saken i over 30 år, og har vært spente på resultatet av ankesaken, forteller Herland.

Den langvarige konflikten om det populære turistmålet handler om tolkningen av friluftslovens § 14 om adgang til å kreve avgifter for besøkende i naturen. Norsk Friluftsliv, som er fellesorganisasjonen for de 18 store friluftslivsorganisasjonene, har hele tiden hevdet at Nordkapp-platået er et utmarksområde etter friluftsloven, og at parkeringsplassen er en utfartsparkering og omfattes av friluftslovens § 14. 

Scandic har på sin side ment at det populære turistmålet er et næringsområde, som ikke omfattes av friluftsloven. 

I dommen fra lagmannsretten får Nordkapp kommune, sammen med staten, medhold i at området dekkes av friluftsloven. Scandic Hotels AS er også dømt til å betale saksomkostninger.

Berømmer kommunens innsats

– Dagens dom bekrefter at Nordkapp-platået først og fremst er et friluftsområde, som i prinsippet skal omfattes av allemannsretten, herunder at parkeringsplassen er å anse som en utfartsparkering etter § 14 i friluftsloven. Dette er i samsvar med Norsk Friluftslivs oppfatning og i tråd med tolkingen til kommunen, statsforvalteren, departementet og Sivilombudet, sier Herland. 

Norsk Friluftsliv berømmer og takker Nordkapp kommune for å ha stått i er en krevende og belastendesak over lang tid. 

– Kommunens innsats har vært viktig for alle som er glad i friluftsliv og allemannsretten, avslutter Herland. 

Meld deg på vårt nyhetsbrev

Emneord: 

På forsiden