: Avlyser Rogfast-kontrakt | Din Fritid

Avlyser Rogfast-kontrakt

Statens vegvesen avlyser konkurransen om Kvitsøy-kontrakten i Rogfast-prosjektet. Det ble i juli klart at Vegvesenet etter konkurransen om Kvitsøy-kontrakten sto igjen med én kvalifisert tilbyder. Den tilbudte prisen lå om lag 1 milliard kroner over byggherreanslaget. Kvitsøy-kontrakten er unik i norsk vegbygging, med store tekniske utfordringer. I kontrakten inngår en 26 km lang undersjøisk tunnel som når den står ferdig er verdens lengste og dypeste undersjøiske tunnel.  – Vi har gjort en vurdering som viser at det er en risiko for at prosjektet som helhet ikke kan gjennomføres innenfor rammene som er satt. Dette plikter vi å legge fram for Samferdselsdepartementet, sier vegdirektør Bjørne Grimsrud. 

Meld deg på vårt nyhetsbrev

Emneord: 

På forsiden