: Nyttige råd om bil, ferie og sommer | Din Fritid

Nyttige råd om bil, ferie og sommer

Fjern fotoboksvarsleren, kork flaska og vis at bilen din er tom når du forlater den, anbefaler forsikringsselskapet If. Her er nyttige råd for alle som skal utenlands med bilen.

Vær oppmerksom på at biler med utenlandske skilter er mer utsatt for tyveri. Foto: Tore Afdal

Norske biler godteposer i utlandet

Mange skal parkere utenlands i sommer. Vis at bilen er synlig tom når du parkerer, er rådet fra forsikringsselskapet If. – Tøm bilen selv, da vil vi unngå mange kjedelige episoder, sier Jens Gravdal, utenlandssjef hos forsikringsselskapet If. – Vi ser år etter år at mange tror det holder å dekke til bagasjerommet. Men det er ikke nok. Det må tømmes og deretter vises at bilen er helt tom, sier Gravdal. – Vi har med oss lett omsettelige verdier for titusener av kroner på tur. Statistikken vår viser at dette er tyvene meget godt klar over, forteller Gravdal. Ifs egen statistikk viser at mange hundre bilister får ødelagt bilen i innbrudd og blir bestjålet hver sommer mens de er på utenlandsferie.

Fotoboksvarsler forbudt

Nesten hver eneste norske bil er utstyrt med GPS med fotoboksvarsler. Denne kan skape trøbbel for deg på bilferie i Europa, opplyser forsikringsselskapet If. Det er totalforbud mot å bruke denne i Sveits og Lichtenstein, og i Frankrike er det innført sonevarsling for ulykkesbelastede strekninger. I flere land, blant dem Tyskland, er det også forbudt med såkalt radarvarsler. – I disse landene må du fjerne utstyret eller applikasjonen på telefonen din. Hvis ikke kan det fort koste deg 1500 euro i bot, sier Jens Gravdal, utenlandssjef hos If.

Mobilforbud på bensinstasjoner

På bilferie i sommer? I hele Europa, med unntak av Sverige, er håndholdt mobil forbudt når du kjører, opplyser forsikringsselskapet If. Men også håndfri bruk er forbudt i flere land, blant annet i Italia, Spania og Portugal. I Frankrike er det faktisk ikke lov å bruke mobil på bensinstasjoner. – Bøtene er så store at de svir, og vi kan love at regelverket blir kontrollert og håndhevet, sier Jens Gravdal, utenlandssjef hos If.

Hvert år har vi en rekke saker der nordmenn på bilferie har havnet i trøbbel, opplyser Jens Gravdal, utenlandssjef hos forsikringsselskapet If. Foto: If

Hvor fort kan du kjøre på Autobahn i sommer?

Kjøre raskt på tysk Autobahn i ferien? 25 prosent av Autobahn-nettet i Tyskland har fri hastighet, men anbefalt fartsgrense er 130 km/t. Dom i tysk høyesterett har gitt medansvar i trafikkulykke på grunn av høy fart: 180 km/t der det var fri fart, opplyser forsikringsselskapet If. Hold god avstand til bilen foran på Autobahn. Dette kontrolleres også ofte av politiet. Vær nøye med å holde fartsgrensene i veiarbeidsområder. – Det kan være greit å vite at lastebiler over 7,5 tonn har kjøreforbud på Autobahn på lørdager og søndager i juli og august, påpeker Jens Gravdal, utenlandssjef hos If . Bobiler over 3,5 tonn får ikke kjøre fortere enn 80 km/t. I dårlig vær med sikt under 50 m skal farten reduseres til maks 50 km/t. Varseltrekant skal plasseres 100 m bak bilen, 200 m på motorvei. Lytt til trafikkmeldinger på radio (RDS-TMC). Husk å aktivere funksjonen for dette på bilradioen. Trenger du hjelp langs motorveien står retningen til nærmeste nødtelefon angitt med en sort pil på refleksstolpene langs veien.

Strengere promille enn i Norge

På bilferie ut i Europa? Det kan være fristende med en kald øl til lunsj i varmen i Sør-Europa. Men skal du kjøre videre etterpå er det ikke å anbefale. – Promillelovene er ofte strengere enn her hjemme, og hvert år har vi en rekke saker der nordmenn på bilferie har havnet i trøbbel, opplyser Jens Gravdal, utenlandssjef hos forsikringsselskapet If.

Her er en oversikt over dagens promillegrenser:
0 grense: Romania, Slovakia, Tsjekkia og Ungarn.
0,2 grense: Norge, Polen og Sverige.
0,5 grense: Belgia, Bulgaria, Danmark, Tyskland, Makedonia, Finland, Frankrike, Hellas, Jugoslavia, Kroatia Nederland, Østerrike, Portugal, Sveits, Slovakia og Tyrkia
0,8 grense: Storbritannia, Irland og Luxemburg.

Til utlandet med bil? Ta med Grønt kort

Skal du på bilferie i Europa? Forsikringsselskapet If anbefaler alle å ha med seg trafikkforsikringsbeviset Grønt kort, selv om du kan kjøre bilen din i store deler av Europa uten. – Erfaringsmessig løser de fleste saker seg enklere når du har dette i orden, sier Jens Gravdal, utenlandssjef hos forsikringsselskapet If. Kortet får du tilsendt fra forsikringsselskapet ditt når du ber om det. Gjør det i god tid før avreise. Hvis du skal kjøre med tilhenger eller campingvogn i Tyskland må du sørge for å ha med Grønt kort også for denne, da Tyskland har innført selvstendig ansvarsforsikring for tilhenger og campingvogn.

Fotgjengere risikerer null i erstatning

Beveger du deg til fots på utenlandsferie? Husk reiseforsikring og ulykkesforsikring. I noen land er ikke bilansvarsforsikringen basert på objektivt ansvar. Det vil si at du kan risikere å ikke få erstatning fra det utenlandske forsikringsselskapet hvis du blir påkjørt og føreren ikke har direkte skyld for påkjørselen, opplyser forsikringsselskapet If. En egen ulykkesforsikring anbefales ved slike tilfeller. Reiseforsikringen vil kunne dekke hjemtransport til Norge og eventuelle behandlingsutgifter i utlandet.

Tyveri kan også skje under kjøring ved at det signaliseres at du har flatt dekk eller noen later som om de har motortrøbbel og står i veikanten. Foto: Tore Afdal

Se opp for motorveipirater

På bilferie i Europa i sommer? Vær oppmerksom på at biler med utenlandske skilter er mer utsatt for tyveri, påpeker forsikringsselskapet If. Ikke la verdisaker ligge synlig i parkert bil. Tyveri kan også skje under kjøring ved at det signaliseres at du har flatt dekk eller noen later som om de har motortrøbbel og står i veikanten. Veipirater er utbredt i en del europeiske land, også i enkelte deler av Sverige. Vær også på vakt på rasteplasser uten bensinstasjon eller kafé, er rådet fra If.

Tyskere krever miljøoblat ved bilbesøk

Til Tyskland med bil i sommer? For å begrense CO2-utslipp har mange tyske byområder innført miljøavgift for ferdsel i de mest sentrale bysentra, opplyser forsikringsselskapet If. Oblatet er også påkrevd for turister. Skal du ferdes i slike områder kontakt Tysk Reisebyrå som har inngått en avtale med den tyske offentlig godkjente kontrollenheten DEKRA. Prisen er rundt 150 kroner.

Kan kreve norsk erstatning i utlandet

Om du skulle bli innblandet i en trafikkulykke i utlandet med din norskregistrerte bil, er du så heldig at den norske bilansvarsloven gjelder for skadde personer i din bil dersom de er norske statsborgere eller er hjemmehørende i Norge. Hvis en annen bil er ansvarlig for kollisjonen kan du velge å kreve erstatning etter skadestedets lovgivning eller norsk bilansvarslov, opplyser forsikringsselskapet If. Har du først bestemt deg for hvilken lovgivning du vil følge, kan du normalt ikke ombestemme deg i ettertid.

På forsiden