Sverige: Trängselskatten i Gøteborg | Din Fritid
Sverige

Trängselskatten i Gøteborg

I Gøteborg ble ”trängselskatten” innført for utlendinger 1. januar 2015. Vi har erfart at dette kan det være greit å være klar over.

Avgiften er altså innført for Gøteborg og Stockholm, flere fremtidige steder er ikke oppgitt. For oss nordmenn er vel Gøteborg det stedet man oftest passerer. 

Det er den svenske Transportstyrelsen som står bak og de registrerer kjøretøyer som passerer på hovedveiene rundt byene. Disse registreringene blir så oversendt et privat firma, Park Trade Europe AB (avdeling EPASS24). Faktura sendes ut i løpet av de kommende ukene, maksimum en måned etter passeringen. Du betaler til Park Trade i Stockholm, men giroen er norsk med konto i Norge slik at du slipper overføring til utlandet. 

 

Purregebyr

Det laveste beløpet er på ni kroner. Det er lett å ikke ta innkrevingsselskaper seriøst. Om du ikke betaler ved forfall kommer det nemlig en purring i posten med et purregebyr på 500 kroner. Dette gjelder allerede ved første gangs purring. Vi syntes dette var vel drøyt, og gjorde en henvendelse til transportstyrelsen. Da fikk vi til svar at systemet og gebyrets størrelse er fastsatt av riksdagen i Sverige og en eventuell endring må fattes av disse. Så vet vi det.  

Systemet

”Flerpassageregeln” betyr at passerer du flere punkter innen 60 minutter, betaler du bare for en passering, og da den dyreste. Undertegnede kjørte gjennom Göteborg og passerte dermed inn og ut på under en time. Begge avgiftene var på 22 kroner og jeg skulle betale for én. De 22 svenske kronene ble omregnet til norsk valuta, og gebyret kom på 21,30 norske kroner. 

Avgiften betales i tre størrelser på 9, 16 og 22 kroner. Det betales ikke på helligdager og dagen før disse. Ei heller i juli måned. Vi betaler fra kl. 06.00 til kl. 18.30 fra mandag til og med fredag. 

Avgiftene fordeler seg slik:

06.00 til 06.30 9 kr.

06.30 til 07.00 16 kr.

07.00 til 08.00 22 kr.

08.00 til 08.30 16 kr.

08.30 til 15.00 9 kr.

15.00 til 15.30 16 kr.

15.30 til 17.00 22 kr.

17.00 til 18.00 16 kr.

18.00 til 18.30 9 kr.

18.30 til 06.00 0 kr.

 

Konto

Hører du til dem som trekker sørover om høsten og blir borte to – tre måneder eller mer og ikke får ettersendt post. Da kan du opprette en konto hvor du setter inn noen kroner. Søk på www.epass24.com.

Avgiften for Stockholm er noe høyere enn for Göteborg. Videre er det broavgift i Motala og Sundsvall. Gå inn på
www.transportstyrelsen.se og les mer.

Meld deg på vårt nyhetsbrev

Emneord: 

På forsiden