Den nye kjeden Tellus: Ønsker endring | Din Fritid
Roy Nordanger har tittelen VP Business Development i Tellus. Din Fritid møtte ham på Caravanmessen for en prat om den nyopprettede kjeden.
Den nye kjeden Tellus

Ønsker endring

– Mange kommer ikke til å kjenne igjen caravanbransjen om 24 måneder. Tellus er en kjede som ikke bare har etablert seg for å gi våre kunder mange servicepunkter rundt om i hele Norge. Vi skal profesjonalisere bransjen, og ønsker over tid å utfordre de fordyrende leddene i verdikjeden, som for eksempel importører. Det vil både merkes og synes, forteller Roy Nordanger fra Tellus.

Det betyr ikke at vi ikke har forståelse for behovet for agenter eller at vi ikke respekterer nåværende avtaler, men det er ikke bærekraftig i lengden at mellomleddene sitter med tre ganger høyere resultatgrad enn forhandlerne.

Din Fritid møter Roy Nordanger på Caravanmessen på Lillestrøm. Det er en spennende tid, bransjen opplever en urolig og uoversiktlig leveringssituasjon på nye enheter. Den nye kjeden Tellus har gått høyt ut, og uttalt at de ønsker 20 forhandlere innen året er omme, primært ved oppkjøp. Flere av de etablerte aktørene i bransjen kan fortelle til Din Fritid at de er urolige. De opplever at Tellus ønsker å rokke ved etablerte verdikjeder og tradisjoner i bransjen. Da blir det både usikkerhet og mange spørsmål hengende i luften. Vi henger oss på Roy, som gjerne deler noen svar.

2600 enheter i året

Men la oss ta ting i kronologisk rekkefølge. Den 22. mars i år kunne Din Fritid vise bilder og fortelle at de siste formelle papirene var undertegnet og at Tellus Caravan & Fritid var etablert. 12 etablerte selskaper over hele Norge hadde nå slått seg sammen i én kjede. Forutsetningene var at samtlige daglige ledere og eiere forpliktet seg til å være med videre i minimum tre år, både som operative ledere og på eiersiden. Eierskapet for medlemsforhandlerne er organisert ved at moderselskapet Tellus Caravan & Fritid eier 100 prosent av driftsselskapene. Dette selskapet vil igjen eies av gründerne, som i fellesskap eier 49%. Og finansieringsselskapet Credo Partners som eier 51%.

Samlet solgte gruppen om lag 2600 bobiler og vogner i 2020, fordelt på rundt 850 nye og ca. 1750 brukte. Fjorårets omsetning var på rundt 1,5 milliarder kroner, med et driftsresultat før avskrivninger på drøyt 45 millioner kroner. 

Én leverandør

På standen til utstiller Globe-Traveller finner vi daglig leder i Namsen Auto, Svein Roger Nordbakk. Han er en profilert person i bransjen, og har gått inn i Tellus med sine tre Namsen-avdelinger i Trondheim, Verdal og Grong.

Han kan fornøyd fortelle til Din Fritid at Tellus nylig har inngått en avtale om å selge og promotere Globe-Traveller i Norge. Bybobilspesialisten har sin produktutvikling og produksjon i Polen, og Din Fritid har ved flere anledninger omtalt merket de siste årene. Foreløpig er det kun dette ene merket Tellus har inngått avtale med, men Din Fritid erfarer at det jobbes intenst med dette for tiden, og det er grunn til å forvente at det er flere og større avtaler på gang.


Fra venstre ser vi daglig leder i Namsen Auto, Svein Roger Nordbakk og hans medarbeider Ronny Skoglund. De har på vegne av Tellus vært med på å inngå en samarbeidsavtale med Globe-Traveller, her representert ved Andrzej Zawilinski.

Vestavind

Idéen til det som i dag er Tellus var det Roger Vestavik og Roy Nordanger som hadde for snart tre år siden. De to jobbet i Juro Caravan utenfor Molde. – Dette har vært en relativ lang prosess, hvor flere ting endret seg underveis forteller Roy Nordanger.

– Vi hadde en idé, den endret seg litt etter hvert, og nye muligheter kom til. Spesielt etter at Credo Partners kom inn som aksjonær i selskapet. Da ble Anders Gadsbøll (54) ansatt som konsernsjef for gruppen. Han har bakgrunn fra bilbransjen. Det er en bransje Roy Nordanger gjerne sammenligner med caravanbransjen: – Bilbransjen ligger minst ti år foran, men det kommer til å skje mye i caravanbransjen som vil ta store steg de neste to årene, forteller han.

Et av eksemplene er at alle Tellus-forhandlere til sammen representerer 29 merker og agenturer. – Det er definitivt for mange, forteller Roy.

CredoPartners er et selskap som investerer i verdiskapning, og da fortrinnsvis i selskaper og satsninger som er såkalt «midlife» og «midsize». Det vil si etablerte selskaper som verken er gamle eller unge og er av middels størrelse.

To store prosjekter

Det er per i dag to store prosjekter på gang hos Tellus. Alle forhandlerne som i dag er en del av kjeden, har sin unike historie. Også i form av finansiering. Det er i dag et titalls ulike banker involvert i forhandlernes faste drift. Alt dette skal refinansieres, og målet er kort fortalt at morselskapet skal bli forhandlernes nye bank, forteller Roy.

En forutsetning blir da at alt som har med dataflyt og styringssystemer blir felles. Forhandlerne skal bruke samme regnskapssystem, samme forretningssystem og ha en felles dataflyt. Per i dag er felles IT-plattform i boks, mens det jobbes hardt for å implementere de andre verktøyene. Credo har fire personer på heltid som blant annet jobber med struktureringen.

– Foreløpig fremstår Tellus ikke som en kjede utad. Når vil dere få felles logo på butikkfasadene og felles markedsføring mot kundene?

– Dette er enda ikke avklart, men vi har et mål om at vi starter den prosessen i begynnelsen av 2022. Foreløpig har alle selskapene skiftet navn til Tellus «Stedsnavn» AS, men de opererer fortsatt under sine tidligere virksomhetsnavn med tilføyelsen «En del av Tellus».

Et globalt marked

– En av de største endringene Tellus kommer til å bety for bransjen er etter min mening måten vi vil kjøpe vogner og bobiler på. Vi som kjede kommer til å ønske å ha langt tettere kontakt med produsentene av våre merker. Vi snakker tross alt om store volum. En naturlig konsekvens av det blir at vi over tid ønsker å kutte ut fordyrende mellomledd, som importører, samtidig vil vi respektere de avtalene som finnes i dag. Vi er trygge på at vi i egenskap av våre store volum vil få gunstige priser, noe som vil gi utslag på sluttprisen. Vi mener at kjededannelser presser priser, og at det kommer forbruker til gode. I tillegg vil vi stå fullt og helt bak våre merker. De skal vi representere og følge opp, uansett av hvem eller hvor enhetene er kjøpt, forteller Roy.

– Vi ønsker for eksempel at Tellus skal kunne ta godkjente fuktkontroller og utføre service på produkter, uavhengig av hvor de er kjøpt. I dag opplever kunder å bli avvist, eller å komme bakerst i køen om de har kjøpt sin vogn eller bobil i utlandet. Hos oss kommer det ikke til å være slik. Alle kunder er velkomne til våre butikker, det er tross alt et globalt marked, mener Roy.

– I dagens situasjon er det store produksjonsproblemer hos alle fabrikkene, og det er generelt langt større etterspørsel enn kapasitet. Har det gjort det ekstra krevende å etablere Tellus som en kjede?

– Det er ikke til å komme utenom at forsyningssituasjonen i bransjen er bekymringsfull. Når produsentene er utsolgt er det jo lettere for dem å innta en avventende holdning til det som er nytt, men generelt så kan jeg si at vi har vi blitt meget godt mottatt hos alle de produsentene, importørene og agentene som våre selskaper har avtale med, men med noen få unntak.

Ettermarked og service

– Alle våre forhandlere skal ikke nødvendigvis være fullservice-avdelinger med godkjent karosseriverksted. Men Tellus kommer til å være helt avhengig av å drive en lønnsom serviceavdeling hos våre forhandlere for å bli bærekraftige. Vårt mål er at dette forretningsområdet skal utgjøre 20 prosent av vår omsetning om noen år, og det må bli en lønnsom drift. Men fordelen med å være en kjede er at vi til en viss grad kan samarbeide om hvilke forhandlere som skal gjøre hva, og det gir spennende muligheter.

Nye oppkjøp

I det Din Fritid skriver denne artikkelen midt i oktober ligger det flere Tellus-oppkjøp til behandling hos konkurransetilsynet: Det gjelder Sunnmøre Caravan AS, Nordfjord Caravan AS og Cabo AS, Cabo Fritid Trondheim AS, Cabo Fritid AS. Dette er åpenbart ferdigforhandlede oppkjøp som venter på godkjenning før offentliggjøring.

Bransjemedlem

Din Fritid er kjent med at Tellus har søkt medlemskap i Norges Caravanbransjeforbund (NCB), som gir tilgang til kursing av medarbeidere, og som er et krav for å få være med som utstiller på Caravanmessen. Men denne søknaden er foreløpig avslått, da enkelte av kjedens forhandlere ikke tilfredsstiller bransjeforeningens krav, mener NCB.

Tellus har ingen kommentar til dette, men bestrider ikke at de ikke tilfredstiller NCB sine formkrav.

Fakta

Tellus forhandlere:

 • Autosentrum Telemark         -          Tellus Skien AS
 • Autosentrum Vestfold           -          Tellus Vestfold AS
 • Juro Caravan                          -          Tellus Malmefjorden AS
 • Juro Caravan Sunnmøre        -          Tellus Ålesund AS
 • Namsen Auto Verdal             -          Tellus Verdal AS
 • Namsen Auto Grong              -          Tellus Grong AS
 • Namsen Auto Trondheim      -          Tellus Trondheim AS
 • NCI
 • Mohagen Bil                           -          Tellus Mohagen AS
 • Mohagen Bilservice AS          -          Tellus Mohagen Bilservice AS
 • Twin Caravan (Nedlagt)         -
 • Perry & Williams Caravan      -          Tellus Østfold AS

 

Meld deg på vårt nyhetsbrev

Emneord: 
Finnes i utgave: 

På forsiden