Virke: Reisevaner 2024: Nye ferievaner i 2024 | Din Fritid
Virke: Reisevaner 2024

Nye ferievaner i 2024

Ferie og reiseopplevelser er fortsatt viktig for mange. En undersøkelse gjennomført av Opinion, viser at gjennomsnittshusholdningen i Norge kommer til å bruke mer penger på ferie i år enn de gjorde i fjor. Og 1 av 5 vil endre reisevaner av hensyn til miljøet.

Reisepuls 2024, en undersøkelse gjennomført av Opinion på vegne av Virke, viser at en gjennomsnittshusholdning i Norge planlegger å bruke 45 900 kroner på ferie i 2024. I kroner er dette vesentlig mer enn i fjor, hvor gjennomsnittshusholdningen ville bruke 36 250 kroner på ferie. 

– Dette er en betydelig økning, som viser at ferie og reiseopplevelser fortsatt er viktig for mange. En del av økningen må tilskrives inflasjon og svekket kronekurs, da reiser – som alt annet, er blitt betydelig dyrere det siste året, sier Audun Pettersen, bransjedirektør for reiseliv i Virke.  

Prioriterer ferien

Han tror dyrtiden har gjort folk flinkere til å planlegge og prioritere pengebruken – også i valg av ferie.

Det er pris (69 prosent), egen privat økonomi (68 prosent), politisk stabilitet og trygghet på destinasjonen (61 prosent) samt budsjett for ferie i 2024 (61 prosent) som flest mener vil være styrende for valg av ferie i 2024.

Det er 65 prosent som svarer at de skal ha sommerferie, på stabilt nivå med fjoråret. Funn i undersøkelsen viser at største del av feriebudsjettet brukes på sommerferien.   

– Sommerferien er viktig for nordmenn, og folk vil gjerne bruke pengene sine på akkurat den, som mange anser for å være hovedferien. 46 prosent sier at det fortsatt er viktig å prioritere ferie, selv om den er blitt dyrere. Langhelger og fotballturer må muligens vike når man ser på det totale reisebudsjettet i løpet av helt år, sier Pettersen.  

Syden-favoritter

Av alle som planlegger sommerferie er det 63 prosent som vil tilbringe den i Norge. 49 prosent sier de vil tilbringe den i utlandet. De mest populære reisemålene utenfor Norge er Spania (34 prosent), Hellas (23 prosent), Sverige (22 prosent), Danmark (21 prosent) og Italia (18 prosent).

– Det er klassiske reisemål som troner på topp, samtidig som prisnivået ofte er mer behagelig der. Både Spania og Hellas har steget noe på listen, og viser seg nok en gang å være svært yndet feriemål for mange nordmenn. Spania og Kanariøyene har betydelig lengde på sesongen, så det er ingen overraskelse at de troner på topp, sier Pettersen.  

Utenom skolens ferier

Selv om mange fortsatt skal bruke penger på reise i år, så skjer det likevel en endring i folks reisevaner. Totalt 38 prosent av de spurte sier at dyrtiden påvirker reiseaktiviteten i feriene, med blant annet økte priser i Norge, svak krone og renteoppgangen det siste året.  

Hele 23 prosent svarer at de i år vil ta ferie utenom skolens ferier.  

– Slik kan man unngå de dyreste ukene, og eksempelvis få mer for pengene hvis man drar to uker etter vinterferien. Det er nok et bevis på at nordmenn planlegger feriene sine godt, sier Pettersen.  

Mindre fly

Nesten hver femte nordmann (19 prosent) sier nå at de vil endre på måten de reiser på i ferien, av hensyn til klima og miljø.  

– Blant disse er det flest som sier at de ønsker å reise mindre med fly samt velge andre, mer miljøvennlige transportmidler på destinasjonen, sier Pettersen.  

35 prosent av denne gruppen sier også at de ønsker feriedestinasjoner som er nærere.  

– Dette er et tydelig signal om at reisevaner for mange er blitt et verdivalg. Det brukes penger, men på en annen – og på en mer bevisst måte enn tidligere, sier han.  

Fakta om undersøkelsen:

Virke Reisepuls for 2024: En befolkningsrepresentativ undersøkelse gjennomført av Opinion på oppdrag av Virke. Totalt har 2006 respondenter deltatt i undersøkelsen som ble gjennomført i månedene november og desember 2023. Resultatene er basert på et nasjonalt representativt utvalg for den norske befolkningen over 18 år og dataene er vektet på alder, kjønn og geografi.

 

Meld deg på vårt nyhetsbrev

Emneord: 

På forsiden