Din Fritid |

Meld deg på vårt nyhetsbrev

Kortnytt

Trolltunga er en av de mest spektakulære fjellformasjonene i Norge og tiltrekker seg turister fra hele verden. Nå er stien autorisert som Nasjonal turiststi.

Tallene viser at andelen som er positive til elbil øker kraftig. Nå sier fire av ti at deres neste bil blir en elbil.

– Jeg har ikke klart å regne meg fram til hvordan Scandic skulle kunne vinne fram med den argumentasjonen de brukte, sier Jan Olsen (SV), ordfører i Nordkapp til radionordkapp.no.

LPG Norge har fått melding om lekkasje i 2 stk. 11kg lettstål propanflasker og har kontaktet Direktoratet for Samfunnssikkerhet og Beredskap som har vedtatt å tilbakekalle propanflasker av typen 11 kg lettstål merket “LPG light” med serienummer 000 001 – 001378. Flaskene er produsert av GZWM i Polen og merket med produksjonstidspunkt 2021/01.

Opprydding av forsøpling i arktiske strøk byr på helt egne utfordringer. Derfor inviterer Hold Norge Rent til «Arctic Cleanup» i samarbeid med Ocean Conservancy og frivillige i Finnmark, Alaska og på Island.

Kajakker, humlevandring, klopper, gapahuk, stimerking og bålplasser er blant formålene når 110 prosjekt for friluftsliv i hele landet nå får støtte fra «Statskogmillionen».

54 prosent mener at utbyggingen i strandsonen bør reduseres eller stoppes helt, viser nye tall fra Ipsos. Les mer her…

Riksveg 13 Bu – Kinsarvik i Hardanger, mellom Hardangerbrua og Kinsarvik, er ein flaskehals kvar sommar. Statens vegvesen er opptekne av å gjera det vi kan for å sikra framkomelegheita og trafikktryggleiken på alle våre vegar til ei kvar tid, fortel selskapet i ein pressemelding til Din Fritid.

– Flere byer, særlig Oslo og Bergen, ønsker nullutslippssoner. Regjeringen følger opp Klimaplanen og vil legge til rette for utprøving av dette i form av pilotprosjekter. Nullutslippssoner vil kunne bidra til raskere innfasing av nullutslippskjøretøy, sier samferdselsminister Knut Arild Hareide.

Samferdselsdepartementet har besluttet at nasjonal turistvei Jæren skal forlenges til Flekkefjord, gjennom Eigersund og Sokndal kommuner. – Det har vært arbeidet lenge i denne regionen med å få til en slik forlengelse av turistveistrekningen. De spilte inn et veldig spennende forslag til forlengelse som vi var enig i. Dette vil være et solid samarbeid mellom lokale, regionale og nasjonale aktører, sier samferdselsminister Knut Arild Hareide i en pressemelding til Din Fritid.

Digitale vegtavler skal gi trafikantene bedre informasjon om vegstenginger på E39 fra Sandnes til Flekkefjord. Seks tavler skal settes opp innen utgangen av året.

De siste fem årene har hardt skadde på motorsykkel i sommermånedene økt med 50 prosent. - Vi følger utviklingen for MC-ulykker, og er bekymret for at vi har en kraftig økning for motorsyklistene sammenlignet med andre trafikantgrupper, sier seniorrådgiver i Trygg Trafikk, Bård Morten Johansen.

Litle-Urdaltunnelen på E39 i Alver kommune blir stengd i veke 25 når to store steinblokker skal fjernast. Les meir om konsekvensane i denne pressemeldinga frå Statens vegvesen.

Vi blir mer og mer bevisst på at vi skal kaste minst mulig, både av mat og andre ting. 2 av 3 bruker derfor solkremen fra i fjor, eller ennå eldre. Vær oppmerksom på at den kan ha fått nedsatt effekt dersom den ikke er blitt oppbevart riktig. 

Statens vegvesen skal setja opp totalt 8,5 kilometer nytt rekkverk i Nord-Rogaland, Ryfylke og Sunnhordland.